KORZYŚCI
DLA PARTNERÓW


BĄDŹ ŚWIADOMYM PRACODAWCĄ

Dołącz do Partnerów Programu mającego wpływ na przyszłość młodego pokolenia i rozwój Polski.

MIEJ REALNY WPŁYW NA RYNEK PRACY

Zaoferuj staże w Polsce dla polskich studentów studiujących za granicą.

POKAŻ SIĘ SWOIM PRZYSZŁYM PRACOWNIKOM

zorganizuj stoisko na konferencji Go4Poland na GPW.

OPOWIEDZ CZYM ZAJMUJE SIĘ TWOJA FIRMA

przeprowadź warsztaty dla studentów.

POZYSKAJ AMBITNĄ MŁODĄ KADRĘ

spośród polskich absolwentów renomowanych uczelni zagranicznych.

DYSKUTUJ NAD PRZYSZŁOŚCIĄ RYNKU PRACY W POLSCE

weź udział w Konferencji Go4Poland na GPW.

PODZIEL SIĘ WIEDZĄ SWOICH EKSPERTÓW

W ramach działań mentoringowych dla polskich studentów.

WYKORZYSTAJ NETWORKING GO4POLAND

do budowania relacji ze studentami i organizacjami studenckimi za granicą.

WŁĄCZ PROGRAM GO4POLAND

Do swoich działań związanych ze Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu (CSR).

WYPRACUJ DOBRE PRAKTYKI STAŻOWE

Wspólnie z Programem Go4Poland podnieś efektywność staży.

DAJ SIĘ ZAUWAŻYĆ ABSOLWENTOM ZAGRANICZNYCH UCZELNI ZA POMOCĄ PLATFORMY GO4POLAND.PL

PROPOZYCJA OFERTOWA

RODZAJE ŚWIADCZEŃ 2019 (IV EDYCJA) Go4Poland – Wybierz Polskę START SILVER GOLD PLATINUM STRATEGY
Publikacja ofert staży przez Partnera na portalu Go4Poland.
Pakiet indywidualnie uzgadniany z Fundacją GPW zapewniający udział Partnera w Programie Go4Poland
1 1-3 < 3
Pakiet indywidualnie ustalany z Fundacją GPW gwarantujący indywidualne dopasowanie wszystkich
świadczeń programu Go4Poland oraz tytuł Partnera Strategicznego
Możliwość zorganizowania warsztatu Partnera na GPW dla Laureatów/Stażystów Go4Poland. 1 1-3 < 3
Udział ekspertów Partnera w panelu na konferencji Go4Poland. 1 2 3
Organizacja panelu eksperckiego przez Partnera na konferencji Go4Poland. - - TAK
Dostęp do bazy Laureatów i Alumnów Programu Go4Poland. TAK TAK TAK
Logo i opis Partnera w broszurze informacyjnej konferencji Go4Poland. TAK małe TAK średnie TAK duże
Umieszczenie logotypów Partnera wraz z linkami na portalu Go4Poland. TAK TAK TAK
Możliwość wystawienia stoiska Partnera na GPW w trakcie konferencji Go4Poland. - TAK małe TAK duże
Wystąpienie Partnera w wideo-reportażu z konferencji Go4poland. TAK TAK TAK - wywiad
Informacja o Partnerze w komunikacie prasowym konferencji Go4Poland oraz informacja w aktualnościach na stronie GPW. TAK TAK + Logo zbiorcze TAK + Logo i cytat
Zamieszczenie artykułu Partnera na portalu Go4Poland i w kanałach społecznościowych. 1 1-3 < 3
Wyświetlanie logotypu Partnera w przerwach konferencji Go4Poland na ekranie głównym w sali notowań GPW. TAK zbiorczo TAK małe TAK duże
Logotyp Partnera na ekranach bocznych sali notowań GPW w trakcie konferencji Go4Poland. TAK TAK TAK
Informacja o Partnerze Go4Poland na Twitter/Facebook/LinkedIn/Instagram. 3 post 5 posty 10 postów
Przekazanie Partnerowi zdjęć z konferencji Go4Poland do wykorzystania w celach promocyjnych. TAK TAK + album TAK + album + kolarz
Dołączenie gadżetów i materiałów promocyjnych Partnera do start-packa konferencji Go4Poland. - TAK TAK
Udział Partnera w filmie promocyjnym programu Go4Poland. TAK logo TAK z informacja o Partnerze TAK wywiad i wizyta w siedzibie
Prezentacja logotypu Partnera na zagranicznych konferencjach na stoisku Go4Poland. - TAK zbiorczy rollup zbiorczy TAK rollup indywidualny
Udział ekspertów Partnera w programie mentoringowym Go4Poland. TAK TAK TAK
Darmowy voucher na kursy „Szkoła Giełdowa” oraz zniżka dla pracowników Partnera do wykorzystania w 2019 roku. 1 + 10% zniżki 3 + 30%zniżki 5 + 50 % zniżki
Zaproszenie do udziału w zagranicznych targach pracy. - - TAK
Udział w strategicznych wydarzeniach Grupy GPW w 2019 roku. - - TAK
 

Współpracujemy ze studentami, firmami i instytucjami, aby wspólnie wspierać powroty do Polski

  Firmy

Znajdź wymarzonych stażystów I pracowników wśród grupy studentów i absolwentów najlepszych zagranicznych uczelni. Pokaż wyjątkową kulturę organizacyjną firmy, poznaj kompetencje potencjalnego pracownika podczas realizacji praktycznych warsztatów.

Zostań Partnerem Programu!

  Studenci

Promuj Program wśród polskich studentów zagranicznych uczelni. Zdobądź doświadczenie w organizacji promocji wydarzeń Informacyjnych. Nawiązuj kontakty podczas spotkań networkingowych. Współpracuj z Fundacją GPW I Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zostań Ambasadorem Programu!

  Instytucje

Współpracuj z Fundacją GPW przy promocji idei zachęcania młodych Polaków, kończących studia za granicą, do poszukiwania i podejmowania pracy w wiodących polskich firmach. Zwiększaj rozpoznawalność Programu wśród polskich Studentów i w środowisku biznesowym.

Zostań Ambasadorem Instytucjonalnym lub Patronem Programu!


Koordynator Projektu: Rafał Hubczyk rafal.hubczyk@go4poland.pl Telefon: 22 537 76 22 Fundacja GPW fundacjagpw@gpw.pl

Kontakt dla mediów: Aleksandra Flis aleksandra.flis@newstory.com.pl Telefon: +48 793 004 280 New Story