KORZYŚCI
DLA PARTNERÓW


BĄDŹ ŚWIADOMYM PRACODAWCĄ

Dołącz do Partnerów Programu mającego wpływ na przyszłość młodego pokolenia i rozwój Polski.

MIEJ REALNY WPŁYW NA RYNEK PRACY

Zaoferuj staże w Polsce dla polskich studentów studiujących za granicą.

POKAŻ SIĘ SWOIM PRZYSZŁYM PRACOWNIKOM

zorganizuj stoisko na konferencji Go4Poland na GPW.

OPOWIEDZ CZYM ZAJMUJE SIĘ TWOJA FIRMA

przeprowadź warsztaty dla studentów.

POZYSKAJ AMBITNĄ MŁODĄ KADRĘ

spośród polskich absolwentów renomowanych uczelni zagranicznych.

DYSKUTUJ NAD PRZYSZŁOŚCIĄ RYNKU PRACY W POLSCE

weź udział w Konferencji Go4Poland na GPW.

PODZIEL SIĘ WIEDZĄ SWOICH EKSPERTÓW

W ramach działań mentoringowych dla polskich studentów.

WYKORZYSTAJ NETWORKING GO4POLAND

do budowania relacji ze studentami i organizacjami studenckimi za granicą.

WŁĄCZ PROGRAM GO4POLAND

Do swoich działań związanych ze Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu (CSR).

WYPRACUJ DOBRE PRAKTYKI STAŻOWE

Wspólnie z Programem Go4Poland podnieś efektywność staży.

DAJ SIĘ ZAUWAŻYĆ ABSOLWENTOM ZAGRANICZNYCH UCZELNI ZA POMOCĄ PLATFORMY GO4POLAND.PL