O nas

Platforma Przemysłu Przyszłości powstała, żeby wzmacniać kompetencje i konkurencyjność przedsiębiorstw, prowadzących działalność na terenie Polski, poprzez wspieranie ich transformacji w kierunku przemysłu 4.0. Wspomagamy:

 • procesy transformacji cyfrowej
 • wdrażanie cyfrowych produktów i usług
 • wprowadzanie modeli biznesowych opartych o najnowsze rozwiązania z obszaru m.in. inteligentnej analizy danych, automatyzacji i komunikacji maszyn oraz ludzi z maszynami, wirtualizacji procesów, a także cyberbezpieczeństwa.

Jednym z głównych celów inicjatywy jest również wzmacnianie kompetencji kadr dla przemysłu przyszłości. Są to programy szkoleń i nowatorskich sposobów demonstrowania rozwiązań. Działamy na rzecz wzmacniania ekosystemu biznesowego tworzonego przez polskie przedsiębiorstwa produkcyjne. Realizujemy ten cel, tworząc mechanizmy współdziałania, dzielenia się wiedzą oraz budowania zaufania w relacjach między podmiotami rynkowymi zaangażowanymi w proces transformacji cyfrowej. Podejmowane działania mają angażować firmy do sieciowej współpracy i współtworzenia nowych wartości. Naszą aktywność i wsparcie kierujemy do prowadzących działalność na terytorium Polski – przedsiębiorców, jednostek zarządzających klastrami innowacyjnymi, podmiotów działających na rzecz innowacyjnej gospodarki oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

 

Zadania Platformy Przemysłu Przyszłości

 • Szkolenia i kadry
 • Prowadzenie działań na rzecz podnoszenia kapitału ludzkiego i społecznego w szczególności w kontekście transformacji przemysłu.
 • Informowanie i szkolenie przedsiębiorców i pracowników w zakresie cyfryzacji przemysłu.
 • Wzmacnianie kompetencji pracowników dla przemysłu przyszłości poprzez współpracę z organizacjami prowadzącymi kształcenie techniczne.

Procesy technologiczne

 • Budowanie świadomości przedsiębiorców i promowanie korzyści wynikających z cyfryzacji przemysłu oraz korzystania z nowoczesnych technologii.
 • Wspieranie podnoszenia poziomu technologicznego i organizacyjnego firm z uwzględnieniem, procesów przetwórczych, logistycznych, energetycznych oraz cyfrowej integracji tych procesów.
 • Promowanie wykorzystywania przez firmy inteligentnych systemów opartych o inteligentną analizę danych.
 • Promowanie rozwiązań cyfrowej transformacji m.in. w zakresie zarządzania zmianą, wiedzą oraz innowacjami.
 • Promowanie wśród przedsiębiorców zintegrowanych rozwiązań technologicznych zapewniających interoperacyjność, tworzenie zaufanych systemów wymiany danych oraz zasad cyberbezpieczeństwa.

 

Mechanizmy współpracy

 • Tworzenie mechanizmów współdziałania, dzielenia się wiedzą oraz budowania zaufania w relacjach pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w proces transformacji cyfrowej.
 • Inicjowanie, wraz z partnerami i przedsiębiorcami, projektów badawczych w zakresie nowatorskich rozwiązań cyfrowych.
 • Współpracę międzynarodową, w szczególności z innymi platformami z państw UE poprzez wymianę doświadczeń, transfer wiedzy oraz kształtowanie spójnego podejścia do procesów transformacji cyfrowej przemysłu.

Prawo

 • Opiniowanie projektów założeń i aktów prawnych dotyczących obszaru działalności Platformy.
 • Udzielanie niefinansowego wsparcia z przeznaczeniem na transformację cyfrową.

Dlaczego warto


Kogo szukamy


Kariera i rozwój


Administrator danych osobowych

Polityka prywatności

Informacje o przetwarzaniu przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości danych osobowych znajdą Państwo na poniższych podstronach, które dotyczą:

 1. kontrahentów,
 2. pracowników/współpracowników kontrahentów,
 3. osób kontaktujących się z nami korespondencyjnie, telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail,
 4. kandydatów do pracy,
 5. uczestników wydarzeń organizowanych przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości,
 6. osób zapisujących się na newsletter,
 7. osób zapisujących się na magazyn,
 8. osób odwiedzających biura Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego.

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony danych osobowych.

Aktualna wersja i historia zmian

Politykę prywatności dostosowujemy do zmieniających się przepisów i zmian w organizacji i działaniu. Osoby odwiedzające serwisy i korzystające z aplikacji obowiązuje wersja aktualnie dostępna na tej stronie. NASI AMBASADORZY

Adam Mytnik

Adam Mytnik

Lancaster University
International Management

Adelaide Di Maggio

Adelaide Di Maggio

University of Cambridge
MPhil in Education

 

Arkadiusz Więclewski

Arkadiusz Więclewski

 absolwent Cardiff University
Integrated Engineering

 

Bartosz Gergont

Bartosz Gergont

Radboud University in Nijmegen
Business Analysing and Modelling

Fryderyk Lachaise

Fryderyk Lachaise

College of Europe
Master in European Law

Gabriela Piątek

Gabriela Piatek

Northumbria University
BSc Computer Science with Artificial Inteligence

Helena Zagała

Helena Zagała

London School of Economics
Psychological and Behavioural Science

Ignacy Olszak

Ignacy Olszak

University of Glasgow
Aeronautical Engineering

Jakub Sala

Jakub Sala

University of Bath
Bsc Hons Politics with Economics

Jan Bester

Jan Bester 

University of Dundee
Accountancy BAcc (Hons)

Jan Kaliszuk

Jan Kaliszuk

University of Leicester
Computer Science

Janusz Gradoński

Janusz Gradoński

Vienna University
Software Development

Jan Żybała

Jan Żybała

London School of Economics
Accounting and Finance

Joanna Stoltmann

Joanna Stoltmann

Northumbria University
BA Entrepreneurial Business Management

Kacper Tyrała

Kacper Tyrała

Newcastle University
Business Management

Karolina Jaszczuk

Karolina Jaszczuk

Bocconi Univercity
International Economics and Management

Marta Baś

Marta Baś

absolwentka Bocconi University BSc
International Economisc and Management
oraz London Business School
MSc Management

Mateusz Galiński

Mateusz Galiński

University of Warwick
Mathematics, Operations Research, Statistics and Economics (MORSE)

 

Michał Fiedorowicz

Michał Fiedorowicz

Northumbria University
International Business Management

Michał Ossowski

Michał Ossowski

University of Bristol
Economics

Michał Znojek

Michał Znojek

WU (Vienna University of Economics and Business) 
Business, Economics and Social Sciences

 

Michele Roccheggiani Alonso

Michele Roccheggiani Alonso

Università Bocconi
Bachelors in International Economics and Management

Mikołaj Nieczyporowski

Mikołaj Nieczyporowski

Erasmus University Rotterdam
Double Degree BSc2 in Econometrics and Economics

Patrycja Jabłońska

Patrycja Jabłońska

University of Liverpool
Law

Przemysław Kurlandt

Przemysław Kurlandt

University of Bath
MA in International Relations
SGH Warsaw School of Economics
Master in Management

Rodrigo Rejman Rodriguez

Rodrigo Rejman Rodriguez

Università Bocconi
International Government & Politics

Wojciech Zabrzeski

Wojciech Zabrzeski

Northumbria University
Business with Management 

 

Zofia Urbańska

Zofia Urbańska

University of Edinburgh
MA Chinese and Economics

Zuzanna Masianis

Zuzanna Masianis

Vienna University of Economics and Busniess
Economics and Social Sciences

ORGANIZACJE STUDENCKIE