O nas

Platforma Przemysłu Przyszłości powstała, żeby wzmacniać kompetencje i konkurencyjność przedsiębiorstw, prowadzących działalność na terenie Polski, poprzez wspieranie ich transformacji w kierunku przemysłu 4.0. Wspomagamy:

 • procesy transformacji cyfrowej
 • wdrażanie cyfrowych produktów i usług
 • wprowadzanie modeli biznesowych opartych o najnowsze rozwiązania z obszaru m.in. inteligentnej analizy danych, automatyzacji i komunikacji maszyn oraz ludzi z maszynami, wirtualizacji procesów, a także cyberbezpieczeństwa.

Jednym z głównych celów inicjatywy jest również wzmacnianie kompetencji kadr dla przemysłu przyszłości. Są to programy szkoleń i nowatorskich sposobów demonstrowania rozwiązań. Działamy na rzecz wzmacniania ekosystemu biznesowego tworzonego przez polskie przedsiębiorstwa produkcyjne. Realizujemy ten cel, tworząc mechanizmy współdziałania, dzielenia się wiedzą oraz budowania zaufania w relacjach między podmiotami rynkowymi zaangażowanymi w proces transformacji cyfrowej. Podejmowane działania mają angażować firmy do sieciowej współpracy i współtworzenia nowych wartości. Naszą aktywność i wsparcie kierujemy do prowadzących działalność na terytorium Polski – przedsiębiorców, jednostek zarządzających klastrami innowacyjnymi, podmiotów działających na rzecz innowacyjnej gospodarki oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

 

Zadania Platformy Przemysłu Przyszłości

 • Szkolenia i kadry
 • Prowadzenie działań na rzecz podnoszenia kapitału ludzkiego i społecznego w szczególności w kontekście transformacji przemysłu.
 • Informowanie i szkolenie przedsiębiorców i pracowników w zakresie cyfryzacji przemysłu.
 • Wzmacnianie kompetencji pracowników dla przemysłu przyszłości poprzez współpracę z organizacjami prowadzącymi kształcenie techniczne.

Procesy technologiczne

 • Budowanie świadomości przedsiębiorców i promowanie korzyści wynikających z cyfryzacji przemysłu oraz korzystania z nowoczesnych technologii.
 • Wspieranie podnoszenia poziomu technologicznego i organizacyjnego firm z uwzględnieniem, procesów przetwórczych, logistycznych, energetycznych oraz cyfrowej integracji tych procesów.
 • Promowanie wykorzystywania przez firmy inteligentnych systemów opartych o inteligentną analizę danych.
 • Promowanie rozwiązań cyfrowej transformacji m.in. w zakresie zarządzania zmianą, wiedzą oraz innowacjami.
 • Promowanie wśród przedsiębiorców zintegrowanych rozwiązań technologicznych zapewniających interoperacyjność, tworzenie zaufanych systemów wymiany danych oraz zasad cyberbezpieczeństwa.

 

Mechanizmy współpracy

 • Tworzenie mechanizmów współdziałania, dzielenia się wiedzą oraz budowania zaufania w relacjach pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w proces transformacji cyfrowej.
 • Inicjowanie, wraz z partnerami i przedsiębiorcami, projektów badawczych w zakresie nowatorskich rozwiązań cyfrowych.
 • Współpracę międzynarodową, w szczególności z innymi platformami z państw UE poprzez wymianę doświadczeń, transfer wiedzy oraz kształtowanie spójnego podejścia do procesów transformacji cyfrowej przemysłu.

Prawo

 • Opiniowanie projektów założeń i aktów prawnych dotyczących obszaru działalności Platformy.
 • Udzielanie niefinansowego wsparcia z przeznaczeniem na transformację cyfrową.

Dlaczego warto


Kogo szukamy


Kariera i rozwój


Administrator danych osobowych

Polityka prywatności

Informacje o przetwarzaniu przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości danych osobowych znajdą Państwo na poniższych podstronach, które dotyczą:

 1. kontrahentów,
 2. pracowników/współpracowników kontrahentów,
 3. osób kontaktujących się z nami korespondencyjnie, telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail,
 4. kandydatów do pracy,
 5. uczestników wydarzeń organizowanych przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości,
 6. osób zapisujących się na newsletter,
 7. osób zapisujących się na magazyn,
 8. osób odwiedzających biura Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego.

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony danych osobowych.

Aktualna wersja i historia zmian

Politykę prywatności dostosowujemy do zmieniających się przepisów i zmian w organizacji i działaniu. Osoby odwiedzające serwisy i korzystające z aplikacji obowiązuje wersja aktualnie dostępna na tej stronie. NASI AMBASADORZY

Adam Mytnik

Adam Mytnik

Szkoła Filmowa w Łodzi
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Adelaide Di Maggio

Adelaide Di Maggio

University of Cambridge
Postgraduate in Education

 

Emilia Samociuk

Emilia Samociuk

abslowentka De Montfort Uniwersity
Architecture

Gabriela Piątek

Gabriela Piątek

Northumbria University
BSc Computer Science with Artificial Inteligence

Ignacy Olszak

Ignacy Olszak

University of Glasgow
Aeronautical Engineering

Janusz Gradoński

Janusz Gradoński

Vienna University
Software Development

Kacper Tyrała

Kacper Tyrała

Newcastle University
Business Management

Katarzyna Jasiniewska

Katarzyna Jasiniewska

University of Warwick
Modern Languages and Economics

Marcin Waliszewski

Marcin Waliszewski

Erasmus University

Michał Ryba

Michał Ryba

Wirtschaftsuniversität Wien

Mikołaj Borowiak

Mikołaj Borowiak

Bocconi University
International Economics and Finance
 

 

Mikołaj Jabłoński

Mikołaj Jabłoński

Cardiff University
Politisc and International Relations
 

Natalia Stasik

Natalia Stasik

Sciences Po Paris
Specjalizacja regionalna Europa - Ameryka Północna

Patrycja Jabłońska

Patrycja Jabłońska

University of Liverpool
Law

Robert Górnikowski

Robert Górnikowski

Vienna University
Business Law

Stanisław Kopyta

Stanisław Kopyta

University of East Anglia
Philosophy, Politics and Economics

 

 

 

Wojciech Rogowski

Wojciech Rogowski

University of London
Development Studies SOAS

 

ORGANIZACJE STUDENCKIE