O nas

Działalność edukacyjna jest jedną z podstaw budowania zaufania do rynku kapitałowego i funkcjonujących na nim podmiotów. Realizując zadania misyjne, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA od wielu lat prowadzi kampanie edukacyjne kierowane do młodzieży, inwestorów i profesjonalistów rynku kapitałowego. Poszukując odpowiedniego narzędzia, które umożliwi wzrost zasięgu i efektywności realizowanych inicjatyw, spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej GPW powołały Fundację GPW.

Celem Fundacji GPW jest rozwój i adaptacja oferty edukacyjnej. Fundacja realizuje swoje cele statutowe m.in. poprzez organizację i realizację projektów szkoleniowo-edukacyjnych dla młodzieży szkolnej, studentów oraz realizację programów stażowych, a w szczególności poprzez wspieranie studentów i absolwentów uczelni wyższych w kontaktach z rynkiem pracy.

Obecnie za granicą studiuje około 21 tys. młodych Polaków. Polska gospodarka i polskie społeczeństwo może wiele zyskać dzięki wiedzy absolwentów zagranicznych uczelni. Go4Poland - Wybierz Polskę! to program, którego celem jest poszukiwanie talentów do pracy w Polsce oraz zapewnienie efektywnej współpracy środowiska biznesowego ze studentami. Program jest nie tylko platformą kontaktu, wymiany informacji i budowania relacji pomiędzy studentami a środowiskiem biznesowy, ale przede wszystkim, przekazywaniem wiedzy praktycznej poprzez staże będące podstawowym elementem w poszerzaniu zdobytej wiedzy teoretycznej oraz pozwalające na płynne przechodzenie z rynku edukacji na rynek pracy.