O nas

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. (IRGiT) to instytucja odpowiedzialna za rozliczanie i rozrachunek rynków towarowych i finansowych, funkcjonujących na platformach obrotu prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii, oraz za bezpieczeństwo rozliczanych rynków.

Wykorzystując nowoczesne systemy informatyczne i własne modele rozrachunku IRGiT ustala podczas procesu rozliczeń wartość zobowiązań i należności z tytułu każdej zawartej transakcji, a następnie w procesie rozrachunku dokonuje automatycznego uznania bądź obciążenia rachunków bankowych stron transakcji giełdowych, oraz przekazuje odpowiednie instrukcje dostaw towarów, które realizowane są przez wyspecjalizowane instytucje. Każdego dnia IRGiT obsługuje transakcje 61 członków bezpośrednich i ponad 200 klientów Domów Maklerskich, współpracując przy tym z 10 bankami płatnikami. IRGiT zarządza ponadto ryzykiem rynkowym, identyfikując zarówno ogólne ryzyka, związane z rynkiem danych towarów, jak i ryzyka powiązane z poszczególnymi uczestnikami rynków. Z tego względu IRGiT odgrywa bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu polskiego towarowego rynku giełdowego.

IRGiT prowadzi swoją działalność na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego 19 kwietnia 2010 r. W 2020 r. IRGiT obchodziła dziesięciolecie swojej działalności i nadal nie przestaje się rozwijać - ostatnie sukcesy Izby to opracowanie modelu rozliczeń Rynku Towarów Rolno-Spożywczych, oraz rozpoczęcie obsługi post-transakcyjnej w zakresie rozliczania, zabezpieczania i raportowania Zorganizowanej Platformy Obrotu (OTF).


Dlaczego warto

Istotą istnienia IRGiT jest realizacja podstawowej usługi, jaką jest rozliczenie transakcji zawieranych przez jej klientów, w bezpieczny, transparentny i uczciwy sposób. Jesteśmy spółką, która przez wszystkie swoje działania dąży do stworzenia przyjaznego i nowoczesnego środowiska dla przedsiębiorstw ceniących rzetelność, systematyczność i zaangażowanie, pozwalające im na realizację własnych celów oraz usprawnienie ich działalności.

Doświadczenie zdobyte podczas odbywania stażu będzie nieocenione w dalszym rozwoju kariery i ścieżki zawodowej.


Kogo szukamy

Studenta lub absolwenta studiów magisterskich lub absolwent studiów licencjackich o profilu finansowym, ekonomicznym, ekonometrycznym lub matematycznym, który posiada dyspozycyjność w ramach pełnego etatu. Preferowanym kandydatem na stażystę jest osoba posiadająca wysokie umiejętności analityczne, bardzo dobrze znająca program Excel. Dodatkowym atutem jest znajomość języków programowania takich jak VBA lub Python.


Kariera i rozwój

Jeżeli interesujesz się szeroko pojętym obszarem ryzyka, a dodatkowo masz wiedzę na temat rynku finansowego to staż w IRGiT  jest właśnie dla Ciebie. Gwarantujemy:

- możliwość zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu ryzyka,

- możliwość zdobycia wiedzy z zakresu funkcjonowania Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. oraz rynków prowadzonych przez TGE S.A.,

- pracę w młodym, dynamicznym zespole i przede wszystkim przyjazną atmosferę w pracy,

- możliwość pracy zdalnej.

 

Jako stażysta będziesz odpowiedzialny za wsparcie w bieżących pracach Działu Zarządzania Ryzykiem, a w szczególności do Twoich zadań należeć będzie:

- analiza rynków prowadzonych przez TGE S.A.,

- udział w pracach dotyczących wyznaczania i analizy parametrów do wykorzystywanych przez IRGiT modeli,

- wsparcie w przygotowywaniu analiz i raportów.


Administrator danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. (IRGiT) w związku z wymogami Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.

 

 

Administratorem danych osobowych jest Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. (IRGiT) z siedzibą przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa, irgit@irgit.pl.

 

 

Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem: iod@irgit.pl

 

Dane przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy o staż oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

 

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych), a także do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych): ustalanie i dochodzenie ewentualnych roszczeń.

 

Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie IRGiT np. świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, podmioty serwisujące i utrzymujące systemy informatyczne służące do realizacji wyżej wymienionych celów przetwarzania danych.NASI AMBASADORZY

Adam Mytnik

Adam Mytnik

Szkoła Filmowa w Łodzi
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Adelaide Di Maggio

Adelaide Di Maggio

University of Cambridge
Postgraduate in Education

 

Emilia Samociuk

Emilia Samociuk

abslowentka De Montfort Uniwersity
Architecture

Ewelina Ast

Ewelina Ast

Vienna University
Business Administration

Gabriela Piątek

Gabriela Piątek

Northumbria University
BSc Computer Science with Artificial Inteligence

Janusz Gradoński

Janusz Gradoński

Vienna University
Software Development

Kacper Tyrała

Kacper Tyrała

Newcastle University
Business Management

Katarzyna Jasiniewska

Katarzyna Jasiniewska

University of Warwick
Modern Languages and Economics

Mikołaj Borowiak

Mikołaj Borowiak

Bocconi University
International Economics and Finance
 

 

Mikołaj Jabłoński

Mikołaj Jabłoński

Cardiff University
Politisc and International Relations
 

Natalia Stasik

Natalia Stasik

Sciences Po Paris
Specjalizacja regionalna Europa - Ameryka Północna

Patrycja Jabłońska

Patrycja Jabłońska

University of Liverpool
Law

Robert Górnikowski

Robert Górnikowski

Vienna University
Business Law

Stanisław Kopyta

Stanisław Kopyta

University of East Anglia
Philosophy, Politics and Economics

 

 

 

Wojciech Rogowski

Wojciech Rogowski

University of London
Development Studies SOAS

 

ORGANIZACJE STUDENCKIE