O nas

GPW Tech SA jest częścią grupy spółek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Jedną z kluczowych strategii grupy kapitałowej GPW jest rozwój rozwiązań technologicznych i informatycznych. GPW Tech została powołana, aby stać na czele tej strategii, wykorzystując know-how i doświadczenie GPW. GPW Tech opracuje i uruchomi autorskie rozwiązania technologiczne dla rynków kapitałowych zarówno w Polsce, jak i na świecie.


Dlaczego warto


Kogo szukamy


Kariera i rozwój


Administrator danych osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności szczegółowo opisuje przetwarzanie danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.gpw.pl , podstawę prawną przetwarzania, sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych oraz osoby fizyczne, których dane są przetwarzane.

Definicja danych osobowych

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

GPW przetwarza dane osobowe w różnych celach; w zależności od celu może mieć zastosowanie inny sposób zbierania, podstawa prawna przetwarzania oraz okresy przechowywania.

Administrator danych

Administratorem danych jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA z siedzibą przy ul. Książęca 4, 00-490 Warszawa.

GPW wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony danych pod adresem iodgkgpw@gpw.pl .

Ochrona danych

GPW podjęła wiele działań w celu jak najlepszego zabezpieczenia Państwa danych osobowych przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, w szczególności przed nieuprawnionym dostępem, w tym technologiczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa.

Cele przetwarzania

GPW (strona internetowa lub usługa) może za pośrednictwem serwisu zbierać następujące dane osobowe:

 • Dane do kontaktów biznesowych na adres e-mail prezentowany na stronie;
 • Dane nadawców komunikatów kierowanych do GPW na adresy e-mail prezentowane na stronie;
 • Dane kandydatów na Prezesa Zarządu Giełdy i członków Rady Nadzorczej GPW skierowane do GPW na adresy e-mail podane na stronie internetowej w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu GPW oraz dane akcjonariuszy GPW zgłaszających takich kandydatów;
 • Dane kandydatów do pracy, stażystów, stażystów na dedykowane adresy e-mail prezentowane w dziale Kariera lub Staż, na które zainteresowane osoby przesyłają aplikacje;
 • Dane przekazywane podczas rejestrowanych rozmów telefonicznych – rozmowy są rejestrowane pod numery telefonów dedykowane do obsługi zgłoszeń, w szczególności dotyczących sesji giełdowych;
 • Dane uczestników szkoleń, konferencji i innych wydarzeń organizowanych przez GPW za pośrednictwem formularzy rejestracyjnych dostępnych na stronie internetowej;
 • Dane użytkowników serwisów zamkniętych, którzy rejestrują się w serwisach zamkniętych w serwisie;
 • Dane odbiorców newslettera GPW;
 • Dane odbiorców statystyk na dedykowane adresy e-mail, na które wysyłane są formularze zapytań o statystyki.

Serwis internetowy GPW zawiera usługę dedykowaną wymianom edukacyjnym, za pośrednictwem której GPW gromadzi dane uczestników konkursów edukacyjnych, uczestników platformy edukacyjnej GPWTrader.

Serwis edukacyjny gromadzi dane uczestników Szkoły Giełdowej, którą organizuje i administruje Fundacja GPW z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa. Fundacja GPW jest częścią Grupy Kapitałowej GPW i realizuje misję edukacyjną jako dostawca programów szkoleniowych i edukacyjnych wspierających rozwój rynku kapitałowego i towarowego, skierowanych do szerokiego grona odbiorców. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Fundację GPW dostępne są w formularzach rejestracyjnych wydarzeń organizowanych przez Fundację GPW oraz w serwisach internetowych prowadzonych przez Fundację GPW, m.in. School Visits, Go4Poland.

Podstawa prawna przetwarzania

Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (np. przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia usługi), podstawą przetwarzania jest umowa;

Gdy przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego, np. na mocy prawa podatkowego wymagającego udokumentowania świadczenia usług, podstawą przetwarzania jest obowiązek prawny;

W przypadku przetwarzania danych osobowych w innych celach przetwarzanie opiera się na celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

Okres przechowywania

Dane osobowe przetwarzane przez GPW są przechowywane przez okres uznawany za niezbędny do realizacji celu ich gromadzenia (w tym wymogi obowiązującego prawa); okres ten może być dłuższy, jeżeli przechowywanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych ze świadczeniem usług, w ramach których przetwarzane są dane.

Odbiorcy danych

Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć:

 • pracownikom i współpracownikom Administratora, którzy są upoważnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • podmiotom przetwarzającym dane Administratora, w tym dostawcom usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych);
 • odbiorcami danych mogą być audytorzy, firmy audytorskie i firmy konsultingowe;
 • innym podmiotom, osobom lub organom, w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

Wyżej wymienione podmioty będą miały dostęp do Twoich danych osobowych zgodnie z prawem oraz z pełną zgodnością z warunkami bezpieczeństwa i poufności danych.

Profilowy

Nie stosujemy profilowania.

Prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, w tym Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, a gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzanie na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W szczególności każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w celu komunikacji marketingowej.

Ciasteczka

Pliki cookie są używane w celu zarządzania usługami online i poprawy nawigacji.

Pliki cookies dostarczają informacji statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu ze stron serwisu GPW. Każdy użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę plików cookies, co może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat plików cookie, zapoznaj się z Polityką plików cookie.

Inne

Serwis internetowy zbiera anonimowe dane dotyczące statystyk oglądalności na podstawie Google Analytics. Narzędzie wykorzystuje pliki cookies i nie udostępnia żadnych danych, które mogłyby posłużyć do identyfikacji użytkowników.

Serwis internetowy przetwarza dane podane w trakcie komunikacji elektronicznej: adresy IP komputerów i innych urządzeń w sieciach teleinformatycznych, logowane przez systemy informatyczne GPW, w tym w związku z przeglądaniem stron internetowych w domenie GPW; dane te są przetwarzane w celu zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności i bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów teleinformatycznych GPW.

Serwis zawiera linki przekierowujące użytkowników do serwisów społecznościowych. GPW nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie danych osobowych i innych informacji wprowadzanych przez użytkowników w serwisach społecznościowych.

Usługa online może zawierać łącza do witryn internetowych osób trzecich. GPW nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności prowadzoną przez właścicieli serwisów, do których linki znajdują się w serwisie internetowym GPW.

Dane kontaktowe Administratora Danych

Pytania i prośby dotyczące przetwarzania danych osobowych przez GPW prosimy kierować na adres e-mail: iodgkgpw@gpw.pl .NASI AMBASADORZY

Adam Mytnik

Adam Mytnik

Szkoła Filmowa w Łodzi
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Adelaide Di Maggio

Adelaide Di Maggio

University of Cambridge
Postgraduate in Education

 

Emilia Samociuk

Emilia Samociuk

abslowentka De Montfort Uniwersity
Architecture

Gabriela Piątek

Gabriela Piątek

Northumbria University
BSc Computer Science with Artificial Inteligence

Ignacy Olszak

Ignacy Olszak

University of Glasgow
Aeronautical Engineering

Janusz Gradoński

Janusz Gradoński

Vienna University
Software Development

Kacper Tyrała

Kacper Tyrała

Newcastle University
Business Management

Katarzyna Jasiniewska

Katarzyna Jasiniewska

University of Warwick
Modern Languages and Economics

Marcin Waliszewski

Marcin Waliszewski

Erasmus University

Michał Ryba

Michał Ryba

Wirtschaftsuniversität Wien

Mikołaj Borowiak

Mikołaj Borowiak

Bocconi University
International Economics and Finance
 

 

Mikołaj Jabłoński

Mikołaj Jabłoński

Cardiff University
Politisc and International Relations
 

Natalia Stasik

Natalia Stasik

Sciences Po Paris
Specjalizacja regionalna Europa - Ameryka Północna

Patrycja Jabłońska

Patrycja Jabłońska

University of Liverpool
Law

Robert Górnikowski

Robert Górnikowski

Vienna University
Business Law

Stanisław Kopyta

Stanisław Kopyta

University of East Anglia
Philosophy, Politics and Economics

 

 

 

Wojciech Rogowski

Wojciech Rogowski

University of London
Development Studies SOAS

 

ORGANIZACJE STUDENCKIE