O nas

GPW Tech SA jest częścią grupy spółek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Jedną z kluczowych strategii grupy kapitałowej GPW jest rozwój rozwiązań technologicznych i informatycznych. GPW Tech została powołana, aby stać na czele tej strategii, wykorzystując know-how i doświadczenie GPW. GPW Tech opracuje i uruchomi autorskie rozwiązania technologiczne dla rynków kapitałowych zarówno w Polsce, jak i na świecie.


Dlaczego warto


Kogo szukamy


Kariera i rozwój


Administrator danych osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności szczegółowo opisuje przetwarzanie danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.gpw.pl , podstawę prawną przetwarzania, sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych oraz osoby fizyczne, których dane są przetwarzane.

Definicja danych osobowych

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

GPW przetwarza dane osobowe w różnych celach; w zależności od celu może mieć zastosowanie inny sposób zbierania, podstawa prawna przetwarzania oraz okresy przechowywania.

Administrator danych

Administratorem danych jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA z siedzibą przy ul. Książęca 4, 00-490 Warszawa.

GPW wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony danych pod adresem iodgkgpw@gpw.pl .

Ochrona danych

GPW podjęła wiele działań w celu jak najlepszego zabezpieczenia Państwa danych osobowych przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, w szczególności przed nieuprawnionym dostępem, w tym technologiczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa.

Cele przetwarzania

GPW (strona internetowa lub usługa) może za pośrednictwem serwisu zbierać następujące dane osobowe:

 • Dane do kontaktów biznesowych na adres e-mail prezentowany na stronie;
 • Dane nadawców komunikatów kierowanych do GPW na adresy e-mail prezentowane na stronie;
 • Dane kandydatów na Prezesa Zarządu Giełdy i członków Rady Nadzorczej GPW skierowane do GPW na adresy e-mail podane na stronie internetowej w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu GPW oraz dane akcjonariuszy GPW zgłaszających takich kandydatów;
 • Dane kandydatów do pracy, stażystów, stażystów na dedykowane adresy e-mail prezentowane w dziale Kariera lub Staż, na które zainteresowane osoby przesyłają aplikacje;
 • Dane przekazywane podczas rejestrowanych rozmów telefonicznych – rozmowy są rejestrowane pod numery telefonów dedykowane do obsługi zgłoszeń, w szczególności dotyczących sesji giełdowych;
 • Dane uczestników szkoleń, konferencji i innych wydarzeń organizowanych przez GPW za pośrednictwem formularzy rejestracyjnych dostępnych na stronie internetowej;
 • Dane użytkowników serwisów zamkniętych, którzy rejestrują się w serwisach zamkniętych w serwisie;
 • Dane odbiorców newslettera GPW;
 • Dane odbiorców statystyk na dedykowane adresy e-mail, na które wysyłane są formularze zapytań o statystyki.

Serwis internetowy GPW zawiera usługę dedykowaną wymianom edukacyjnym, za pośrednictwem której GPW gromadzi dane uczestników konkursów edukacyjnych, uczestników platformy edukacyjnej GPWTrader.

Serwis edukacyjny gromadzi dane uczestników Szkoły Giełdowej, którą organizuje i administruje Fundacja GPW z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa. Fundacja GPW jest częścią Grupy Kapitałowej GPW i realizuje misję edukacyjną jako dostawca programów szkoleniowych i edukacyjnych wspierających rozwój rynku kapitałowego i towarowego, skierowanych do szerokiego grona odbiorców. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Fundację GPW dostępne są w formularzach rejestracyjnych wydarzeń organizowanych przez Fundację GPW oraz w serwisach internetowych prowadzonych przez Fundację GPW, m.in. School Visits, Go4Poland.

Podstawa prawna przetwarzania

Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (np. przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia usługi), podstawą przetwarzania jest umowa;

Gdy przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego, np. na mocy prawa podatkowego wymagającego udokumentowania świadczenia usług, podstawą przetwarzania jest obowiązek prawny;

W przypadku przetwarzania danych osobowych w innych celach przetwarzanie opiera się na celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

Okres przechowywania

Dane osobowe przetwarzane przez GPW są przechowywane przez okres uznawany za niezbędny do realizacji celu ich gromadzenia (w tym wymogi obowiązującego prawa); okres ten może być dłuższy, jeżeli przechowywanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych ze świadczeniem usług, w ramach których przetwarzane są dane.

Odbiorcy danych

Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć:

 • pracownikom i współpracownikom Administratora, którzy są upoważnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • podmiotom przetwarzającym dane Administratora, w tym dostawcom usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych);
 • odbiorcami danych mogą być audytorzy, firmy audytorskie i firmy konsultingowe;
 • innym podmiotom, osobom lub organom, w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

Wyżej wymienione podmioty będą miały dostęp do Twoich danych osobowych zgodnie z prawem oraz z pełną zgodnością z warunkami bezpieczeństwa i poufności danych.

Profilowy

Nie stosujemy profilowania.

Prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, w tym Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, a gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzanie na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W szczególności każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w celu komunikacji marketingowej.

Ciasteczka

Pliki cookie są używane w celu zarządzania usługami online i poprawy nawigacji.

Pliki cookies dostarczają informacji statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu ze stron serwisu GPW. Każdy użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę plików cookies, co może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat plików cookie, zapoznaj się z Polityką plików cookie.

Inne

Serwis internetowy zbiera anonimowe dane dotyczące statystyk oglądalności na podstawie Google Analytics. Narzędzie wykorzystuje pliki cookies i nie udostępnia żadnych danych, które mogłyby posłużyć do identyfikacji użytkowników.

Serwis internetowy przetwarza dane podane w trakcie komunikacji elektronicznej: adresy IP komputerów i innych urządzeń w sieciach teleinformatycznych, logowane przez systemy informatyczne GPW, w tym w związku z przeglądaniem stron internetowych w domenie GPW; dane te są przetwarzane w celu zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności i bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów teleinformatycznych GPW.

Serwis zawiera linki przekierowujące użytkowników do serwisów społecznościowych. GPW nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie danych osobowych i innych informacji wprowadzanych przez użytkowników w serwisach społecznościowych.

Usługa online może zawierać łącza do witryn internetowych osób trzecich. GPW nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności prowadzoną przez właścicieli serwisów, do których linki znajdują się w serwisie internetowym GPW.

Dane kontaktowe Administratora Danych

Pytania i prośby dotyczące przetwarzania danych osobowych przez GPW prosimy kierować na adres e-mail: iodgkgpw@gpw.pl .NASI AMBASADORZY

Adam Mytnik

Adam Mytnik

Lancaster University
International Management

Adelaide Di Maggio

Adelaide Di Maggio

University of Cambridge
MPhil in Education

 

Arkadiusz Więclewski

Arkadiusz Więclewski

 absolwent Cardiff University
Integrated Engineering

 

Bartosz Gergont

Bartosz Gergont

Radboud University in Nijmegen
Business Analysing and Modelling

Fryderyk Lachaise

Fryderyk Lachaise

College of Europe
Master in European Law

Gabriela Piątek

Gabriela Piatek

Northumbria University
BSc Computer Science with Artificial Inteligence

Helena Zagała

Helena Zagała

London School of Economics
Psychological and Behavioural Science

Ignacy Olszak

Ignacy Olszak

University of Glasgow
Aeronautical Engineering

Jakub Sala

Jakub Sala

University of Bath
Bsc Hons Politics with Economics

Jan Bester

Jan Bester 

University of Dundee
Accountancy BAcc (Hons)

Jan Kaliszuk

Jan Kaliszuk

University of Leicester
Computer Science

Janusz Gradoński

Janusz Gradoński

Vienna University
Software Development

Jan Żybała

Jan Żybała

London School of Economics
Accounting and Finance

Joanna Stoltmann

Joanna Stoltmann

Northumbria University
BA Entrepreneurial Business Management

Kacper Tyrała

Kacper Tyrała

Newcastle University
Business Management

Karolina Jaszczuk

Karolina Jaszczuk

Bocconi Univercity
International Economics and Management

Marta Baś

Marta Baś

absolwentka Bocconi University BSc
International Economisc and Management
oraz London Business School
MSc Management

Mateusz Galiński

Mateusz Galiński

University of Warwick
Mathematics, Operations Research, Statistics and Economics (MORSE)

 

Michał Fiedorowicz

Michał Fiedorowicz

Northumbria University
International Business Management

Michał Ossowski

Michał Ossowski

University of Bristol
Economics

Michał Znojek

Michał Znojek

WU (Vienna University of Economics and Business) 
Business, Economics and Social Sciences

 

Michele Roccheggiani Alonso

Michele Roccheggiani Alonso

Università Bocconi
Bachelors in International Economics and Management

Mikołaj Nieczyporowski

Mikołaj Nieczyporowski

Erasmus University Rotterdam
Double Degree BSc2 in Econometrics and Economics

Patrycja Jabłońska

Patrycja Jabłońska

University of Liverpool
Law

Przemysław Kurlandt

Przemysław Kurlandt

University of Bath
MA in International Relations
SGH Warsaw School of Economics
Master in Management

Rodrigo Rejman Rodriguez

Rodrigo Rejman Rodriguez

Università Bocconi
International Government & Politics

Wojciech Zabrzeski

Wojciech Zabrzeski

Northumbria University
Business with Management 

 

Zofia Urbańska

Zofia Urbańska

University of Edinburgh
MA Chinese and Economics

Zuzanna Masianis

Zuzanna Masianis

Vienna University of Economics and Busniess
Economics and Social Sciences

ORGANIZACJE STUDENCKIE