O nas

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowo-Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie.


Dlaczego warto

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie to serce rynku kapitałowego w Polsce, więc jeśli chcesz uczyć się od najlepszych ekspertów i  szlifować swoje doświadczenie, a przy tym pracować w profesjonalnym i dynamicznym zespole - złóż swoją aplikację!

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie to serce rynku kapitałowego w Polsce, więc jeśli chcesz uczyć się od najlepszych ekspertów i  szlifować swoje doświadczenie, a przy tym pracować w profesjonalnym i dynamicznym zespole - złóż swoją aplikację!


Kogo szukamy

Jeśli jesteś zmotywowany, kreatywny, zaangażowany i chętny do działania a przy tym chcesz rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w sercu rynku kapitałowego - to właśnie Ciebie szukamy!

Jeśli jesteś zmotywowany, kreatywny, zaangażowany i chętny do działania a przy tym chcesz rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w sercu rynku kapitałowego - to właśnie Ciebie szukamy!

A dodatkowo Twoje bardzo dobre wyniki ocen na studiach i umiejętność współpracy zagwarantują Ci u nas staż !

 


Kariera i rozwój


Administrator danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników Programu GO4Poland przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych), (dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW),
ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, tel. 22 628 32 32, gpw@gpw.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iodgkgpw@gpw.pl.

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe w związku z aplikowaniem na staż w GPW, w zakresie: imię i nazwisko, rok urodzenia, dane kontaktowe, kraj zamieszkania, dane dotyczące wykształcenia, doświadczenia oraz zainteresowań będą przetwarzane przez GPW zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO).

4. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozpatrzenie wniosku o przyjęcie na staż w GPW, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody poprzez aplikowanie na staż do GPW w ramach programu Go4 Poland (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o staż dane będą przetwarzania decyzji w celach związanych z realizacją umowy o staż (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora jakim jest  ustalanie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia oraz bezpieczeństwa informacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do rozpatrzenia wniosku przyjęcia na staż.

7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o staż, podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie uniemożliwi jej zawarcie.

8. W przypadku kandydatów na staż dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na staż lub do momentu wycofania zgody przez kandydata. W przypadku zawarcia umowy o staż dane będą przechowywane przez okres: wymagany właściwymi przepisami prawa (przepisy podatkowe oraz przepisy dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych), a następnie przechowywane przez czas niezbędny do dokonania rozliczeń oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

9. Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu GPW w związku ze świadczonymi na rzecz GPW usługami np. usługami doradczymi, audytowymi i IT

10. Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.

11. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi na przetwarzanie jej danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Źródłem danych jest Fundacja GPW z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4.Aktualne oferty

Staż w Dziale Rozwoju Rynku GPW

Płatny staż. Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w środowisku rynku kapitałowego. Udział w realizacji programów promocyjnych. Wsparcie merytoryczne opiekuna podczas trwania stażu.

Staż w Dziale Rynku Pierwotnego GPW

Płatny staż. Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w środowisku rynku kapitałowego. Udział w realizacji programów promocyjnych. Wsparcie merytoryczne opiekuna podczas trwania stażu.

NASI AMBASADORZY

Adam Mytnik

Adam Mytnik

Szkoła Filmowa w Łodzi
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Adelaide Di Maggio

Adelaide Di Maggio

University of Cambridge
Postgraduate in Education

 

Emilia Samociuk

Emilia Samociuk

abslowentka De Montfort Uniwersity
Architecture

Gabriela Piątek

Gabriela Piątek

Northumbria University
BSc Computer Science with Artificial Inteligence

Ignacy Olszak

Ignacy Olszak

University of Glasgow
Aeronautical Engineering

Janusz Gradoński

Janusz Gradoński

Vienna University
Software Development

Kacper Tyrała

Kacper Tyrała

Newcastle University
Business Management

Katarzyna Jasiniewska

Katarzyna Jasiniewska

University of Warwick
Modern Languages and Economics

Marcin Waliszewski

Marcin Waliszewski

Erasmus University

Michał Ryba

Michał Ryba

Wirtschaftsuniversität Wien

Mikołaj Borowiak

Mikołaj Borowiak

Bocconi University
International Economics and Finance
 

 

Mikołaj Jabłoński

Mikołaj Jabłoński

Cardiff University
Politisc and International Relations
 

Natalia Stasik

Natalia Stasik

Sciences Po Paris
Specjalizacja regionalna Europa - Ameryka Północna

Patrycja Jabłońska

Patrycja Jabłońska

University of Liverpool
Law

Robert Górnikowski

Robert Górnikowski

Vienna University
Business Law

Stanisław Kopyta

Stanisław Kopyta

University of East Anglia
Philosophy, Politics and Economics

 

 

 

Wojciech Rogowski

Wojciech Rogowski

University of London
Development Studies SOAS

 

ORGANIZACJE STUDENCKIE