O nas

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowo-Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie.


Dlaczego warto

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie to serce rynku kapitałowego w Polsce, więc jeśli chcesz uczyć się od najlepszych ekspertów i  szlifować swoje doświadczenie, a przy tym pracować w profesjonalnym i dynamicznym zespole - złóż swoją aplikację!

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie to serce rynku kapitałowego w Polsce, więc jeśli chcesz uczyć się od najlepszych ekspertów i  szlifować swoje doświadczenie, a przy tym pracować w profesjonalnym i dynamicznym zespole - złóż swoją aplikację!


Kogo szukamy

Jeśli jesteś zmotywowany, kreatywny, zaangażowany i chętny do działania a przy tym chcesz rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w sercu rynku kapitałowego - to właśnie Ciebie szukamy!

Jeśli jesteś zmotywowany, kreatywny, zaangażowany i chętny do działania a przy tym chcesz rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w sercu rynku kapitałowego - to właśnie Ciebie szukamy!

A dodatkowo Twoje bardzo dobre wyniki ocen na studiach i umiejętność współpracy zagwarantują Ci u nas staż !

 


Kariera i rozwój


Administrator danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników Programu GO4poland przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) dalej: „RODO”) informujemy, że:

1.  Administratorem danych osobowych jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, adres email gpw@gpw.pl

2.  Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się, wysyłając e-mail na adres: iodgkgpw@gpw.pl

3.  Administrator przetwarza dane osobowe w celu :

a)  Kontaktu w ramach realizacji umowy jako uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

b)  Ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą Umową (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO)

4.  Administrator może przekazywać dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych osobowych i którym te dane są powierzane np. świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, podmiotom serwisującym i utrzymującym systemy informatyczne służące do realizacji wyżej wymienionych celów przetwarzania danych.

5.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres w zależności od celu:

a)  Wykonania umowy – do momentu jej rozwiązania lub wygaśnięcia;

b)  Ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń;

c)  Wypełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa w szczególności dotyczących przechowywania dokumentów księgowych dotyczących Umowy.

6.  Z ograniczeniami wskazanymi w RODO, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.  Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, ale niezbędne w celu aplikowania na staż organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach Programu Go4Poland.Aktualne oferty

Staż w Dziale Rozwoju Rynku GPW

Płatny staż, Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w środowisku rynku kapitałowego, Udział w realizacji programów promocyjnych, Wsparcie merytoryczne opiekuna podczas trwania stażu

Staż w Dziale Rozwoju Rynku GPW

Płatny staż, Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w środowisku rynku kapitałowego, Udział w realizacji programów promocyjnych, Wsparcie merytoryczne opiekuna podczas trwania stażu

Staż w Dziale Rozwoju Rynku GPW

Płatny staż, Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w środowisku rynku kapitałowego, Udział w realizacji programów promocyjnych, Wsparcie merytoryczne opiekuna podczas trwania stażu

NASI AMBASADORZY

Adam Mytnik

Adam Mytnik

Szkoła Filmowa w Łodzi
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Adelaide Di Maggio

Adelaide Di Maggio

University of Cambridge
Postgraduate in Education

 

Emilia Samociuk

Emilia Samociuk

abslowentka De Montfort Uniwersity
Architecture

Ewelina Ast

Ewelina Ast

Vienna University
Business Administration

Gabriela Piątek

Gabriela Piątek

Northumbria University
BSc Computer Science with Artificial Inteligence

Janusz Gradoński

Janusz Gradoński

Vienna University
Software Development

Kacper Tyrała

Kacper Tyrała

Newcastle University
Business Management

Katarzyna Jasiniewska

Katarzyna Jasiniewska

University of Warwick
Modern Languages and Economics

Mikołaj Borowiak

Mikołaj Borowiak

Bocconi University
International Economics and Finance
 

 

Mikołaj Jabłoński

Mikołaj Jabłoński

Cardiff University
Politisc and International Relations
 

Natalia Stasik

Natalia Stasik

Sciences Po Paris
Specjalizacja regionalna Europa - Ameryka Północna

Patrycja Jabłońska

Patrycja Jabłońska

University of Liverpool
Law

Robert Górnikowski

Robert Górnikowski

Vienna University
Business Law

Stanisław Kopyta

Stanisław Kopyta

University of East Anglia
Philosophy, Politics and Economics

 

 

 

Wojciech Rogowski

Wojciech Rogowski

University of London
Development Studies SOAS

 

ORGANIZACJE STUDENCKIE