Fundacja GPW przy wsparciu fundatora - Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od 2015 roku realizuje Program „Go4Poland – Wybierz Polskę!”, który pomaga w poszukiwaniu talentów na zagranicznych uczelniach do pracy w Polsce.

GPW FUNDACJA GPW

Jak pokazują badania OECD, na uczelniach zagranicznych kształci się ponad 50 tys. Polaków. Z roku na rok liczba wybierających edukację za granicą wzrasta. Wielu młodych, zdolnych Polaków nie wraca po studiach do kraju podejmując pracę za granicą. Utrata wykształconych i ambitnych pracowników może mieć negatywny wpływ na rozwój gospodarczy Polski. Dlatego zadaniem polskich przedsiębiorców i instytucji powinno być włączenie się w zachęcanie polskich studentów do planowania kariery zawodowej w Polsce zaraz po skończeniu studiów za granicą.