Staż w dziale promocji Departament Polskiego Bonu Turystycznego POT

Długość trwania stażu: 3 do 6 miesięcy, Lokalizacja: Wieliczka, Termin nadsłynaia aplikacji: 2022-06-30 00:00:00+02, - możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń w instytucji publicznej związanej z promowaniem turystyki w Polsce i na świecie - zapoznanie się z charakterem pracy projektowej, - zdobycie umiejętności pomocnych w rozwoju dalszej ścieżki zawodowej

Sprawdź

Staż w dziale administracyjno-prawnym Departament Polskiego Bonu Turystycznego POT

Długość trwania stażu: 3 do 6 miesięcy, Lokalizacja: Wieliczka, Termin nadsłynaia aplikacji: 2022-06-30 00:00:00+02, - możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń w instytucji publicznej związanej z promowaniem turystyki w Polsce i na świecie - zapoznanie się z charakterem pracy projektowej, - zdobycie umiejętności pomocnych w rozwoju dalszej ścieżki zawodowej

Sprawdź

Staż w Dziale Komunikacji i Marketingu GPW

Długość trwania stażu: 1 miesiąc, Lokalizacja: Warszawa / zdalnie, Termin nadsłynaia aplikacji: 2022-07-08 00:00:00+02, • Płatny staż, • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w środowisku rynku kapitałowego, • Udział w realizacji programów promocyjnych, • Wsparcie merytoryczne opiekuna podczas trwania stażu

Sprawdź

Staż w Departamencie Polityki Makroekonomicznej Wydział Prognoz Dochodów Podatkowych Budżetu Państwa

Długość trwania stażu: 1 miesiąc, Lokalizacja: Hybrydowo, Termin nadsłynaia aplikacji: 2022-06-30 00:00:00+02, Możliwość współpracy z doświadczonym zespołem, Poznanie specyfiki pracy w administracji publicznej, Możliwość pracy w systemie hybrydowym. Staż bezpłatny.

Sprawdź

Staż w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego Wydział Rynku Kapitałowego

Długość trwania stażu: 1 miesiąc, Lokalizacja: Hybrydowo, Termin nadsłynaia aplikacji: 2022-08-12 00:00:00+02, - możliwość poznania naszej organizacji podczas procesu onboardingowego; - możliwość współpracy z pracownikami MF; - bezpośredni kontakt z pracownikami i możliwość poznania MF „od kuchni”; - możliwość udziału w dedykowanych szkoleniach; - zaświadczenie z realizacji praktyki; - staż bezpłatny.

Sprawdź

Staż w Departamencie Finansowania Sfery Gospodarczej Wydział Finansowania Inwestycji

Długość trwania stażu: 2-3 mieisące, Lokalizacja: Warszawa, Termin nadsłynaia aplikacji: 2022-06-30 00:00:00+02, 1) Możliwość pracy w jednym z najważniejszych urzędów centralnych 2) Możliwość rozwoju poprzez pracę w zespole profesjonalistów i ekspertów z różnych dziedzin 3) Udział w strategicznym projekcie przygotowania projektu budżetu państwa na kolejny rok 4) Możliwość poznania zasad i warunków realizacji budżetu państwa 5) Możliwość poznania zasad gospodarowania środkami...

Sprawdź

Staż w Departamencie Polityki Podatkowej

Długość trwania stażu: 3 miesiące, Lokalizacja: Warszawa, Termin nadsłynaia aplikacji: 2022-06-30 00:00:00+02, Pozyskanie wiedzy z zakresu: cyfryzacji dokumentacji, przepisów dot. doradztwa podatkowego, organizacji egzaminu na doradcę podatkowego i pracy Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego. Staż bezpłatny.

Sprawdź

Staż w Departamencie Polityki Podatkowej

Długość trwania stażu: 3 miesiące, Lokalizacja: Hybrydowo, Termin nadsłynaia aplikacji: 2022-06-23 00:00:00+02, Możliwość pogłębienia wiedzy i umiejętności analitycznych w obszarze podatków samorządowych, majątkowych i sektorowych. Elastyczny czas pracy. Staż bezpłatny.

Sprawdź

Staż w Biurze Ministra Wydział Parlamentarno-Rządowy

Długość trwania stażu: 3 tygodnie, Lokalizacja: Warszawa, Termin nadsłynaia aplikacji: 2022-07-31 00:00:00+02, Możliwość rozwoju poprzez pracę w zespole profesjonalistów i ekspertów. Poznanie rządowego procesu legislacyjnego. Szkolenie z Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją (EZD). Współpraca z Członkami Kierownictwa MF. Staż bezpłatny.

Sprawdź

Staż w Biurze Dyscypliny Finansów Publicznych

Długość trwania stażu: 1-3 miesiące, Lokalizacja: Hybrydowo, Termin nadsłynaia aplikacji: 2022-06-30 20:00:00+02, Wgląd w szeroko rozumiany proces dochodzenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; Możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy w administracji rządowej; Współpraca z doświadczonymi i otwartymi pracownikami w miłej i przyjaznej atmosferze. Staż bezpłatny.

Sprawdź
« 1 2 »
: : .