O nas

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami reprezentuje środowisko funduszy inwestycyjnych, wspiera ich rozwój w Polsce, upowszechnia wiedzę o funduszach, opracowuje standardy związane z działalnością funduszy oraz propaguje ideę oszczędzania długoterminowego przy wykorzystaniu produktów rynku kapitałowego. 

Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe - polskie i zagraniczne. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych. 

Związani z IZFiA menedżerowie to najbardziej elitarna grupa decydentów i pracowników rynku funduszy inwestycyjnych. IZFiA współpracuje z adekwatnymi organizacjami międzynarodowymi EFAMA oraz IIFA.


Dlaczego warto

Izba jest prestiżową instytucją rynku finansowego, działajacą w sektorze funduszy inwestycyjnych i asset management.

Głównym zadaniem Izby jest wpływanie na zmianę prawa poprzez udział w pracach instytucji opiniodawczo-doradczych w sprawach dotyczących funduszy, poprzez  przygotowywanie analiz i ekspertyz związanych z projektami legislacyjnymi i innymi zamierzeniami regulacyjnymi, ważnymi dla TFI i współpracujących z nimi instytucjami rynku kapitałowego.
 
Izba jest centrum wymiany danych; do nas spływają projekty zmian  w prawie, informacje od KNF. Przedstawiciele TFI uczestniczą we wspólnych spotkaniach  z Urzędem KNF przedstawiając stanowisko rynku w kluczowych dla funduszy kwestiach. 

Izba prowadzi ze swoimi Członkami konsultacje wszelkich projektów aktów prawnych, które mają wpływ na funkcjonowanie środowiska funduszy. 

Student, który podejmie u nas praktykę zapozna się z zadaniami jakie realizujemy oraz pozna specyfikę otoczenia prawnego funduszy. Poza zadaniami z dziedziny prawa Izba udziela patronatu i uczestniczy w konferencjach dotyczących rynku kapitałowego, organizuje konferencje, szkolenia  i badania dotyczące oszczędzania długoterminowego Polaków. Jesteśmy niewielką instytucją (5 osób), dzięki temu zatrudniony student będzie mial szanse na poznanie zakresu wszystkich aktywności Izby.


Kogo szukamy

Szukamy osób stawiających pierwsze kroki w swojej zawodowej karierze, chętne do działania i nauki na  wielu płaszczyznach, zaagnażowane i odpowiedzialne.   

Mając na uwadze różnorodne spectrum działalności IZFiA poszukujemy osoby gotowej do wsparcia zespołu w jego codziennych czynnościach, zarówno w sferze prawnej, analitycznej, jak i PR oraz organizacyjnej. 


Kariera i rozwój

Po praktykach u nas można ubiegać się o zatrudnienie w towarzystwach funduszy inwestycyjnych (TFI) oraz u agentów transferowych (AT).

TFI często zwracają się do Izby z prośbą o pomoc w rekrutacji pracowników. W szczególności istnieje zapotrzebowanie na prawników, compliance oficerów oraz pracowników sprzedaży. W tych trzech obszarach możliwy jest dalszy rozwój kariery.


Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych podanych w przesłanych zgłoszeniach jest Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-489 Warszawa, poczta@izfa.pl, tel. 22 537 76 30. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego- staż w ramach programu „Go4Poland - Wybierz Polskę”, na postawie wyrażonej zgody oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności podmioty świadczące na rzecz Izby usługi księgowe, informatyczne, archiwizacji. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przeniesienia danych, jak też uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jego brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacyjnym.NASI AMBASADORZY

Adam Mytnik

Adam Mytnik

Szkoła Filmowa w Łodzi
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Adelaide Di Maggio

Adelaide Di Maggio

University of Cambridge
Postgraduate in Education

 

Emilia Samociuk

Emilia Samociuk

abslowentka De Montfort Uniwersity
Architecture

Gabriela Piątek

Gabriela Piątek

Northumbria University
BSc Computer Science with Artificial Inteligence

Ignacy Olszak

Ignacy Olszak

University of Glasgow
Aeronautical Engineering

Janusz Gradoński

Janusz Gradoński

Vienna University
Software Development

Kacper Tyrała

Kacper Tyrała

Newcastle University
Business Management

Katarzyna Jasiniewska

Katarzyna Jasiniewska

University of Warwick
Modern Languages and Economics

Marcin Waliszewski

Marcin Waliszewski

Erasmus University

Michał Ryba

Michał Ryba

Wirtschaftsuniversität Wien

Mikołaj Borowiak

Mikołaj Borowiak

Bocconi University
International Economics and Finance
 

 

Mikołaj Jabłoński

Mikołaj Jabłoński

Cardiff University
Politisc and International Relations
 

Natalia Stasik

Natalia Stasik

Sciences Po Paris
Specjalizacja regionalna Europa - Ameryka Północna

Patrycja Jabłońska

Patrycja Jabłońska

University of Liverpool
Law

Robert Górnikowski

Robert Górnikowski

Vienna University
Business Law

Stanisław Kopyta

Stanisław Kopyta

University of East Anglia
Philosophy, Politics and Economics

 

 

 

Wojciech Rogowski

Wojciech Rogowski

University of London
Development Studies SOAS

 

ORGANIZACJE STUDENCKIE