MENTORZY

Marek Dietl 

Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A.
w Warszawie 

Marek Dietl jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tytuł doktora
nauk ekonomicznych uzyskał w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Podczas
studiów doktoranckich odbył staż w University of Glasgow. Ukończył także
specjalistyczne dwuletnie studia w zakresie finansów EY Executive Studies in
Finance.

Zobacz więcej


Izabela Olszewska 

Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A.
w Warszawie 

Członek Zespołu Doradczego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, a od października 2015 r. 
także członek Rady Nadzorczej spółki Bondspot.

Zobacz więcej


Mariusz Bieńkowski

Prezes Zarządu BondSpot S.A. 

Posiada 25 - letnie doświadczenie w bankowości i finansach zdobyte w różnych obszarach rynku kapitałowego i finansowego. Specjalista w zarządzaniu dystrybucją instrumentów finansowych, budowaniu sieci sprzedaży, projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań i modeli organizacyjnych zgodnych z wymogami otoczenia rynkowego. 

Zobacz więcej


Piotr Listwoń 

Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Zobacz więcej


Łukasz Goliszewski 

Wiceprezes Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A.

Łukasz Goliszewski związany jest z Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. od 2010 roku. 

Zobacz więcej


Katarzyna Szwarc 

Pełnomocniczka Ministra Finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego

Zobacz więcej


Michał Kobza 

Dyrektor Działu Rozwoju Rynku Giełdy Papierów Wartościowych S.A.
w Warszawie 

Zobacz więcej


Monika Gorgoń

Dyrektor Działu Compliance, AML i Zarządzania Ryzykiem

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

GPW Benchmark S.A.

Zobacz więcej


Aleksander Łakomski

Dyrektor Sprzedaży Departamentu Rynkó Finansowych, Citi Handlowy w Warszawie

Zobacz więcej


Erik Emilsson

Dyrektor Zarządzający ds. Strategii w Grupie PZUGlobal Subsidiaries Group, Poland CountryHead at Citi Handlowy

Zobacz więcej


Juliusz Preś

Head of Analytics Consulting Team in Risk and Modeling Analytics Area, Citibank Europe

Zobacz więcej


Łukasz Pawlak

Internal Audit Manager, Citibank Europe

Zobacz więcej


Marcin Góral

Dyrektor Zarządzający ds. Strategii w Grupie PZU

Zobacz więcej


Piotr Wetmański

Dyrektor Operacyjny w Jones Lang LaSalle (JLL)

Zobacz więcej


Rafał Stepecki

Starszy Menedżer ds. Operacji Bankowości Transakcyjnej, Citibank Europe

Zobacz więcej


Tomasz Banaszczyk

Compliance Officer w IRGiT 

Zobacz więcej


O Programie Go4Poland

Program ,,Go4Poland – Wybierz Polskę!” został stworzony przez Fundację GPW, przy wsparciu jej fundatora – Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Celem Programu jest umożliwienie młodym Polakom studiującym za granicą rozpoczęcie kariery zawodowej w Polsce poprzez wakacyjne staże i warsztaty w firmach i instytucjach w całym kraju. Jednym z dodatkowych narzędzi mających wspierać studentów w decyzji o powrocie do kraju jest po raz pierwszy uruchamiany Program Mentorski w ramach Go4Poland.

 

O mentoringu w programie Go4Poland:

Program mentorski umożliwia przekazanie wiedzy i doświadczenia wybranym przez Mentora studentom we wskazanej przez siebie formie. Regulamin programu mentorskiego zakłada 8 godzin indywidualnego wsparcia uczestnika programu Go4Poland w dowolny sposób. Mogą to być osobiste spotkania w siedzibie firmy/instytucji Mentora, ale może to być także kontakt za pośrednictwem e-mail lub komunikatorów internetowych. Fundacja GPW przedstawia Mentorom wybrane sylwetki Laureatów Programu Go4Poland. Mentorzy dokonują wyboru osób,  które zdecydują się objąć wsparciem. Dalszy kontakt z uczestnikami projektu może odbywać się bezpośrednio przez Mentorów lub za pośrednictwem Fundacji GPW. Udział Mentorów i Mentee w Programie nie wiąże się z żadnymi korzyściami finansowymi dla żadnej ze strony i ma charakter dobrowolnej współpracy przy wsparciu i pod nadzorem organizatorów Programu Go4Poland.

 

Jak zapisać się do Programu Mentorskiego Go4Poland?

Zgodnie z regulaminem Programu ,,Go4Poland-Wybierz Polskę!” studenci chcący skorzystać z programu mentorskiego muszą zarejestrować się na portalu Go4poland i wyrazić chęć wzięcia udziału w mentoringu w trakcie procesu rejestracji. Wśród zgłoszonych Laureatów, każdy z Mentorów wybierze od 1 do 3 osób, które obejmie swoją opieką mentorską.

 

Informacje dla Mentora:

Program Mentorski Go4Poland umożliwia każdemu Mentorowi wybór od 1 do 3 podopiecznych (Mentee), którzy zostaną objęci indywidualną opieka Mentora. Liczba Mentorów w danej edycji uzależniona jest od liczby Partnerów przystępujących do Programu. W programie uczestniczyć będą również Mentorzy, którzy zostali zaproszeni przez Fundację GPW jako eksperci współpracujący oraz uznane autorytety ze świata nauki,
biznesu i otoczenia gospodarczego.

 

Informacje dla Mentee:

Studenci będący Laureatami Programu ,,Go4Poland – Wybierz Polskę!” uzyskują możliwość indywidualnej opieki Mentora, na która mogą składać się indywidualne spotkania z Mentorem, w siedzibie Partnera lub w innym miejscu, albo za pomocą komunikatorów i narzędzi internetowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin

Regulamin Mentoringu Go4Poland 2022 PDF 0,4MB