NASI MENTORZY

Patrycja Klarecka

 

Członek Zarządu ds. Sprzedaży Detalicznej PKN ORLEN.

 

Odpowiada m.in. za sprzedaż i rozwój sieci detalicznej. Ponadto nadzoruje działalność marketingową, innowacyjną oraz obszar IT.

 

 

Zobacz więcej

Izabela Olszewska 

Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A
.

Członek Zespołu Doradczego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, a od października 2015 r. 
także członek Rady Nadzorczej spółki Bondspot.

 

Zobacz więcej

Piotr Müller

 

sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
poseł na Sejm RP,

Jest także członkiem Stałego Komitetu oraz Komitetu Społecznego Rady Ministrów.

 

 

 

Zobacz więcej

Piotr Woliński 

 

Prezes Zarządu BondSpot S.A.
 

 

W Zarządzie spółki BondSpot S.A. zasiada od 2013 roku, kiedy to objął funkcję Wiceprezesa a z samym rynkiem finansowym jest nieprzerwanie związany od 1996 roku.


 

Zobacz więcej

Janusz Władyczak 

 

Prezes Zarządu KUKE S.A.

Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w krajowych i zagranicznych instytucjach finansowych.

 

 

Zobacz więcej

Wioletta Kandziak

 

Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr w PKN ORLEN S.A.

Od ponad 5 lat związana z branżą HR. Odpowiedzialna za strategię HR w Grupie Kapitałowej ORLEN oraz dialog społeczny ze związkami zawodowymi.

 

Zobacz więcej

Dr Zofia Sawicka

 

Zastępca Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

W 2016 roku w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego pracowała nad koncepcją utworzenia i funkcjonowania NAWA. 

 

Zobacz więcej

Dr Grzegorz Kądzielawski

Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

 

Odpowiedzialny za innowacje oraz obszar badawczo - rozwojowy.

 

 

Zobacz więcej

Tomasz Nikodem

 

Manager ds. Projektów, Towarowa Giełda Energii

Związany jest z TGE od 2012 roku, gdzie  początkowo w strukturach Biura Rejestrów zajmował się obsługą systemów wsparcia opartych o certyfikaty rejestrowane oraz obracane na TGE.

 

 

Zobacz więcej

Tomasz Walkiewicz

Dyrektor Działu Prawnego BondSpot

 

Pełni także funkcję członka zarządu Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
oraz prokurenta i radcy prawnego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

 

Zobacz więcej

Aleksandra Ścibich-Kopiec

Dyrektor Handlowy, Krakchemia S.A.

gdzie odpowiedzialna jest za: zarządzanie strategiczne firmą, zarządzanie operacyjne sprzedażą, zakupem i rozwojem firmy, a co za tym idzie zarządzanie kluczowym kapitałem – zespołem ludzi.
 

 

Zobacz więcej

Dr Małgorzata Stokrocka

Dyrektor Pionu Badań i Rozwoju, Rozwoju Biznesu i Kontroli Jakości 
- Polfa Tarchomin S.A.

 

Pełni to stanowisko od 2018 roku, gdzie odpowiada za działalność całej spółki w zakresie wdrożenia,  badań i rozwoju leków generycznych.

 

 

Zobacz więcej

Dr Wojciech Nagel

 

Przewodniczący Rady Fundacji GPW


Z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. związany od 2013r. W latach 2013-2016, wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego GPW, w okresie 2014-2016 Compliance Officer, następnie do VII 2018 prezes Rady Giełdy. Ekspert w Zespole projektowym ds. PPK przy MR (2016-2018).
 

Zobacz więcej

O Programie Go4Poland

Program ,,Go4Poland – Wybierz Polskę!” został stworzony przez Fundację GPW, przy wsparciu jej fundatora – Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Celem Programu jest umożliwienie młodym Polakom studiującym za granicą rozpoczęcie kariery zawodowej w Polsce poprzez wakacyjne staże i warsztaty w firmach i instytucjach w całym kraju. Jednym z dodatkowych narzędzi mających wspierać studentów w decyzji o powrocie do kraju jest po raz pierwszy uruchamiany Program Mentorski w ramach Go4Poland.

 

O mentoringu w programie Go4Poland:

Program mentorski umożliwia przekazanie wiedzy i doświadczenia wybranym przez Mentora studentom we wskazanej przez siebie formie. Regulamin programu mentorskiego zakłada 8 godzin indywidualnego wsparcia uczestnika programu Go4Poland w dowolny sposób. Mogą to być osobiste spotkania w siedzibie firmy/instytucji Mentora, ale może to być także kontakt za pośrednictwem e-mail lub komunikatorów internetowych. Fundacja GPW przedstawia Mentorom wybrane sylwetki Laureatów Programu Go4Poland. Mentorzy dokonują wyboru osób,  które zdecydują się objąć wsparciem. Dalszy kontakt z uczestnikami projektu może odbywać się bezpośrednio przez Mentorów lub za pośrednictwem Fundacji GPW. Udział Mentorów i Mentee w Programie nie wiąże się z żadnymi korzyściami finansowymi dla żadnej ze strony i ma charakter dobrowolnej współpracy przy wsparciu i pod nadzorem organizatorów Programu Go4Poland.

 

Jak zapisać się do Programu Mentorskiego Go4Poland?

Zgodnie z regulaminem Programu ,,Go4Poland-Wybierz Polskę!” studenci chcący skorzystać z programu mentorskiego muszą zarejestrować się na portalu Go4poland i wyrazić chęć wzięcia udziału w mentoringu w trakcie procesu rejestracji. Wśród zgłoszonych Laureatów, każdy z Mentorów wybierze od 1 do 3 osób, które obejmie swoją opieką mentorską. Osoby, które nie zostaną objęte indywidualnym wsparciem wciąż mają możliwość spotkania z Mentorami podczas czerwcowej konferencji Go4Poland, a także do zadania pytania wybranemu Mentorowi za pośrednictwem Fundacji GPW.

 

Informacje dla Mentora:

Program Mentorski Go4Poland umożliwia każdemu Mentorowi wybór od 1 do 3 podopiecznych (Mentee), którzy zostaną objęci indywidualną opieka Mentora. Liczba Mentorów w danej edycji uzależniona jest od liczby Partnerów przystępujących do Programu. W programie uczestniczyć będą również Mentorzy, którzy zostali zaproszeni przez Fundację GPW jako eksperci współpracujący oraz uznane autorytety ze świata nauki,
biznesu i otoczenia gospodarczego.

 

Informacje dla Mentee:

Studenci będący Laureatami Programu ,,Go4Poland – Wybierz Polskę!” uzyskują możliwość indywidualnej opieki Mentora, na która mogą składać się indywidualne spotkania z Mentorem, w siedzibie Partnera lub w innym miejscu, albo za pomocą komunikatorów i narzędzi internetowych.

 

Kontakt do Programu Mentorskiego Go4Poland

W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie Programu Mentorskiego „Go4Poland – Wybierz Polskę!” prosimy o kontakt z Fundacją GPW poprzez e-mail mentoring@go4poland.pl lub telefonicznie (22) 537-76-22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin

Regulamin Mentoringu Go4Poland 2019 PDF 0,2MB