MENTORZY

Monika
Gorgoń

Członek Zarządu ds. Operacyjnych i Regulacyjnych
GPW

Zobacz więcej


Anna
Wijkowska

Menedżer w biurze prawnym PFR Portal PPK

Zobacz więcej


Mateusz
Mucha

Zarządzający Aktywami BETA ETF w AgioFunds TFI SA

Zobacz więcej


Piotr
Prażmo

Wiceprezes Zarządu Erste Securities Polska S.A 

Zobacz więcej


Tomasz
Banaszczyk

Compliance Officer Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A

Zobacz więcej


 

Czym jest Program Mentorski w Programie Go4Poland?

Program umożliwia przekazanie wiedzy i doświadczenia wybranym przez Mentora studentom. Regulamin programu mentorskiego zakłada 5 godzin indywidualnego wsparcia uczestnika programu Go4Poland w dowolny sposób. Mogą to być osobiste spotkania w siedzibie firmy/instytucji Mentora lub kontakt za pośrednictwem e-mail lub komunikatorów internetowych.

Fundacja GPW przedstawia Mentorom wybrane sylwetki Laureatów Programu Go4Poland. Mentorzy dokonują wyboru osób,  które zdecydują się objąć wsparciem. Dalszy kontakt z uczestnikami projektu może odbywać się bezpośrednio przez Mentorów lub za pośrednictwem Fundacji GPW.

Udział Mentorów i Mentee w Programie nie wiąże się z żadnymi korzyściami finansowymi dla żadnej ze strony i ma charakter dobrowolnej współpracy przy wsparciu i pod nadzorem organizatorów Programu Go4Poland.

Kto może wziąć udział w Programie Mentorskim Go4Poland?

  • Laureaci Programu Go4Poland, zarejestrowani w Programie.

Jak wziąć udział w Programie Mentorskim Go4Poland?

  • Wybierz mentora, współpracą z którym jesteś zainteresowany/zainteresowana.
  • Wyślij swoje aktualne CV na adres marta.dobrzynska@fundacjagpw.pl
  • Mentor dokonuje wyboru Mentee z pośród przesłanych CV.
  • Informacje o wyborze twojej kandydatury otrzymasz na adres mailowy wraz z informacją jak skontaktować się z Mentorem w celu ustalenia terminów spotkań.

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin

Regulamin_Programu_Mentorskiego.pdf