NASI MENTORZY

Patrycja Klarecka

 

Członek Zarządu ds. Sprzedaży Detalicznej PKN ORLEN.

 

Odpowiada m.in. za sprzedaż i rozwój sieci detalicznej. Ponadto nadzoruje działalność marketingową, innowacyjną oraz obszar IT.

 

 

 

Zobacz więcej

Izabela Olszewska 

Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A
.

Członek Zespołu Doradczego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, a od października 2015 r. 
także członek Rady Nadzorczej spółki Bondspot.

 

 

Zobacz więcej

Piotr Müller

 

sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
rzecznik rządu

Do 4 czerwca 2019 roku pełnił funkcje sekratarza od 7 stycznia 2019 roku, a od 15 stycznia 2018 roku podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pełnił także funkcje członka Stałego Komitetu oraz Komitetu Społecznego Rady Ministrów.

 

Zobacz więcej

Piotr Woliński 

 

Prezes Zarządu BondSpot S.A.
 

 

W Zarządzie spółki BondSpot S.A. zasiada od 2013 roku, kiedy to objął funkcję Wiceprezesa a z samym rynkiem finansowym jest nieprzerwanie związany od 1996 roku.

 


 

Zobacz więcej

Janusz Władyczak 

 

Prezes Zarządu KUKE S.A.

Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w krajowych i zagranicznych instytucjach finansowych.

 

 

Zobacz więcej

Wioletta Kandziak

 

Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr w PKN ORLEN S.A.

Od ponad 5 lat związana z branżą HR. Odpowiedzialna za strategię HR w Grupie Kapitałowej ORLEN oraz dialog społeczny ze związkami zawodowymi.

 

Zobacz więcej

Tomasz Trzósło

 

Dyrektor Zarządzający JLL w Polsce      i Europie Środkowo - Wschodniej

Funkcję  Dyrektora Zarządzającego JLL na Europę Środkowo-Wschodnią Tomasz Trzósło pełni od 2018 roku. Nadzoruje działania biur JLL w Warszawie, Pradze, Bukareszcie, Budapeszcie i Bratysławie.

Zobacz więcej

Dr Zofia Sawicka

 

Zastępca Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

W 2016 roku w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego pracowała nad koncepcją utworzenia i funkcjonowania NAWA. 

 

Zobacz więcej

Dr Wojciech Nagel

 

 

Przewodniczący Rady Fundacji GPW


Z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. związany od 2013r. W latach 2013-2016, wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego GPW, w okresie 2014-2016 Compliance Officer, następnie do VII 2018 prezes Rady Giełdy. Ekspert w Zespole projektowym ds. PPK przy MR (2016-2018).
 

Zobacz więcej

Dr Grzegorz Kądzielawski

 

Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

 

 

Odpowiedzialny za innowacje oraz obszar badawczo - rozwojowy.
 

 

 

 

Zobacz więcej

Dr Małgorzata Stokrocka

 

Dyrektor Pionu Badań i Rozwoju, Rozwoju Biznesu i Kontroli Jakości 
- Polfa Tarchomin S.A.

 

Pełni to stanowisko od 2018 roku, gdzie odpowiada za działalność całej spółki w zakresie wdrożenia,  badań i rozwoju leków generycznych.

 

 

Zobacz więcej

Dr n. med. Radosław Sierpiński

p.o. Prezesa Agencji Badań Medycznych

 

Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ekspert w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Członek Rad Społecznych Mazowieckiego NFZ oraz Śląskiego Centrum Chorób Serca.

 

Zobacz więcej

Tomasz Walkiewicz

Dyrektor Działu Prawnego BondSpot

 

Pełni także funkcję członka zarządu Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
oraz prokurenta i radcy prawnego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

 

Zobacz więcej

Aleksandra Ścibich-Kopiec

Dyrektor Handlowy, Krakchemia S.A.

gdzie odpowiedzialna jest za: zarządzanie strategiczne firmą, zarządzanie operacyjne sprzedażą, zakupem i rozwojem firmy, a co za tym idzie zarządzanie kluczowym kapitałem – zespołem ludzi.
 

 

Zobacz więcej

Tomasz Nikodem

 

Manager ds. Projektów, Towarowa Giełda Energii

Związany jest z TGE od 2012 roku, gdzie  początkowo w strukturach Biura Rejestrów zajmował się obsługą systemów wsparcia opartych o certyfikaty rejestrowane oraz obracane na TGE.
 


 

Zobacz więcej

Anna Szymańska

 

Wiceprezes zarządu DGA S.A.


Założycielka i Prezes Fundacji „Wspieramy Wielkich Jutra”, Prezes Stowarzyszenia Doradców Restrukturyzacyjnych, Mediatorów i Likwidatorów, a także licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.

 


 

Zobacz więcej

Kacper Nosarzewski

Partner w firmie badawczej 4CF

 

Autor metodologii i facylitator projektów foresightowych dla Ministerstw Obrony Narodowej Polski, Holandii. ekspert NATO.

 

 

 

 

Zobacz więcej

Michał Bryszewski

Head of Busienss Solutions
JLL

Ekspert do spraw nieruchomości z ponad 15 letnim doświadczeniem, w różnych obszarach:
doradztwo, finanse. Koncentruje się na opracowywaniu i wdrażaniu nowych innowacyjnych rozwiązań . Doświadczony manager, mentor, trener i prawdziwy gracz zespołowy.

 

 

Zobacz więcej

Michał Stępniewski

Wiceprezes Zarządu KDPW S.A

 

Funkcję członka Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. pełni nieprzerwanie od 2009 roku, w tym od 2017 r. jako Wiceprezes Zarządu.  Od 2011 r. Członek Zarządu wydzielonej ze struktur KDPW S.A. izby rozliczeniowej KDPW_CCP S.A., od 2017 r. w randze Wiceprezesa.

 

 

 

Zobacz więcej

Mikołaj Różycki

 

Zastępca Prezesa PARP

 

W latach 2016-2018 pełnił funkcję prezesa w Fundacji Centrum Innowacji FIRE - z grupy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

 

 

Zobacz więcej

O Programie Go4Poland

Program ,,Go4Poland – Wybierz Polskę!” został stworzony przez Fundację GPW, przy wsparciu jej fundatora – Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Celem Programu jest umożliwienie młodym Polakom studiującym za granicą rozpoczęcie kariery zawodowej w Polsce poprzez wakacyjne staże i warsztaty w firmach i instytucjach w całym kraju. Jednym z dodatkowych narzędzi mających wspierać studentów w decyzji o powrocie do kraju jest po raz pierwszy uruchamiany Program Mentorski w ramach Go4Poland.

 

O mentoringu w programie Go4Poland:

Program mentorski umożliwia przekazanie wiedzy i doświadczenia wybranym przez Mentora studentom we wskazanej przez siebie formie. Regulamin programu mentorskiego zakłada 8 godzin indywidualnego wsparcia uczestnika programu Go4Poland w dowolny sposób. Mogą to być osobiste spotkania w siedzibie firmy/instytucji Mentora, ale może to być także kontakt za pośrednictwem e-mail lub komunikatorów internetowych. Fundacja GPW przedstawia Mentorom wybrane sylwetki Laureatów Programu Go4Poland. Mentorzy dokonują wyboru osób,  które zdecydują się objąć wsparciem. Dalszy kontakt z uczestnikami projektu może odbywać się bezpośrednio przez Mentorów lub za pośrednictwem Fundacji GPW. Udział Mentorów i Mentee w Programie nie wiąże się z żadnymi korzyściami finansowymi dla żadnej ze strony i ma charakter dobrowolnej współpracy przy wsparciu i pod nadzorem organizatorów Programu Go4Poland.

 

Jak zapisać się do Programu Mentorskiego Go4Poland?

Zgodnie z regulaminem Programu ,,Go4Poland-Wybierz Polskę!” studenci chcący skorzystać z programu mentorskiego muszą zarejestrować się na portalu Go4poland i wyrazić chęć wzięcia udziału w mentoringu w trakcie procesu rejestracji. Wśród zgłoszonych Laureatów, każdy z Mentorów wybierze od 1 do 3 osób, które obejmie swoją opieką mentorską. Osoby, które nie zostaną objęte indywidualnym wsparciem wciąż mają możliwość spotkania z Mentorami podczas czerwcowej konferencji Go4Poland, a także do zadania pytania wybranemu Mentorowi za pośrednictwem Fundacji GPW.

 

Informacje dla Mentora:

Program Mentorski Go4Poland umożliwia każdemu Mentorowi wybór od 1 do 3 podopiecznych (Mentee), którzy zostaną objęci indywidualną opieka Mentora. Liczba Mentorów w danej edycji uzależniona jest od liczby Partnerów przystępujących do Programu. W programie uczestniczyć będą również Mentorzy, którzy zostali zaproszeni przez Fundację GPW jako eksperci współpracujący oraz uznane autorytety ze świata nauki,
biznesu i otoczenia gospodarczego.

 

Informacje dla Mentee:

Studenci będący Laureatami Programu ,,Go4Poland – Wybierz Polskę!” uzyskują możliwość indywidualnej opieki Mentora, na która mogą składać się indywidualne spotkania z Mentorem, w siedzibie Partnera lub w innym miejscu, albo za pomocą komunikatorów i narzędzi internetowych.

 

Kontakt do Programu Mentorskiego Go4Poland

W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie Programu Mentorskiego „Go4Poland – Wybierz Polskę!” prosimy o kontakt z Fundacją GPW poprzez e-mail mentoring@go4poland.pl lub telefonicznie (22) 537-76-22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin

Regulamin Mentoringu Go4Poland 2019 PDF 0,2MB