O nas

Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) powstała pod koniec 1999 roku. Jest Nominowanym Operatorem Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) dla polskiego obszaru cenowego oraz jedyną licencjonowaną giełdą towarową w Polsce, a od lutego 2015 r. posiada zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego. TGE należy do Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (od lutego 2012 r.).


Dlaczego warto

Towarowa Giełda Energii jest dynamiczną firmą, które skupia najlepszych profesjonalistów z wielu środowisk. Dążymy do tego, aby TGE była  przyjaznym miejscem pracy, charakteryzującym się kulturą wzajemnego szacunku, zaangażowania oraz otwartej komunikacji i współpracy

Naszym Pracownikom oferujemy:

  • atrakcyjne i nowoczesne warunki pracy
  • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
  • partnerskie kontakty między pracownikami a przełożonymi
  • różnorodne programy szkoleniowe zgodne potrzebami biznesowymi firmy
  • dobrą atmosferę pracy w wysoce wykwalifikowanych, profesjonalnych zespołach.

Kogo szukamy

Szukamy zaangażowanych i kompetentnych Pracowników, rozwijających się wraz z firmą. Towarowa Giełda Energii jest dynamicznym miejscem pracy, które skupia najlepszych profesjonalistów z wielu środowisk

Sukces naszej organizacji zawdzięczamy naszym Pracownikom. Jest on zależny od ich wiedzy, umiejętności i zaangażowania. Dlatego zatrudniając do naszej organizacji kładziemy nacisk nie tylko na umiejętności techniczne i merytoryczne kandydatów. Bardzo ważne są dla nas również przedsiębiorczość, innowacyjność i ogólne zrozumienie potrzeb naszych Członków i Partnerów oraz całego naszego otoczenia rynkowego.


Kariera i rozwój

Chcemy współtworzyć kulturę korporacyjną, która przyciąga i rozwija najbardziej utalentowanych specjalistów, co z kolei przekłada się na lepszą obsługę Członków Giełdy. Inwestujemy w cztery kluczowe obszary, mając na uwadze to, co jest najbardziej wartościowe z punktu widzenia naszych Członków, Partnerów i Pracowników:

 

  • Otwartość – mamy świadomość, że pozyskanie wybitnych specjalistów to dopiero początek. Dlatego jesteśmy otwarci na różnorodne opinie i doceniamy punkt widzenia każdego Pracownika.
  • Rozwój – oferujemy szkolenia i możliwość zdobycia doświadczenia.
  • Profesjonalizm wewnątrz i na zewnątrz - jesteśmy uporządkowaną organizacją. Mamy jasno sformułowaną strategię, przekładającą się na kulturę organizacyjną, na role i zadania Pracowników oraz podejmowane decyzje.
  • Zaangażowanie – chcemy, aby praca była dla naszych Pracowników źródłem inspiracji. Dlatego angażujemy ich, zapewniając możliwość rozwijania indywidualnych zdolności i zainteresowań.

Aktualne oferty pracy: https://tge.pl/pl/511/kariera-na-tge


Administrator danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) dalej: „RODO”) informujemy, że:

 

1.         Administratorem danych osobowych jest Towarowa Giełda Energii S.A. z siedzibą przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa, tel.: 22 341 99 12, tge@tge.pl.

 

2.         Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się, wysyłając e-mail na adres: daneosobowe@tge.pl

3.         Administrator przetwarza dane osobowe w celu :

a)         Kontaktu w ramach realizacji umowy jako uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

b)         Ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą Umową (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO)

4.         Administrator może przekazywać dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych osobowych i którym te dane są powierzane np. świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, podmiotom serwisującym i utrzymującym systemy informatyczne służące do realizacji wyżej wymienionych celów przetwarzania danych.

5.         Dane osobowe będą przechowywane przez okres w zależności od celu:

a)         Wykonania umowy – do momentu jej rozwiązania lub wygaśnięcia;

b)         Ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń;

c)         Wypełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa w szczególności dotyczących przechowywania dokumentów księgowych dotyczących Umowy.

6.         Z ograniczeniami wskazanymi w RODO, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

7.         Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, ale niezbędne w celu aplikowania na staż organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach Programu Go4Poland.NASI AMBASADORZY

Adam Mytnik

Adam Mytnik

Szkoła Filmowa w Łodzi
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Adelaide Di Maggio

Adelaide Di Maggio

University of Cambridge
Postgraduate in Education

 

Emilia Samociuk

Emilia Samociuk

abslowentka De Montfort Uniwersity
Architecture

Gabriela Piątek

Gabriela Piątek

Northumbria University
BSc Computer Science with Artificial Inteligence

Ignacy Olszak

Ignacy Olszak

University of Glasgow
Aeronautical Engineering

Janusz Gradoński

Janusz Gradoński

Vienna University
Software Development

Kacper Tyrała

Kacper Tyrała

Newcastle University
Business Management

Katarzyna Jasiniewska

Katarzyna Jasiniewska

University of Warwick
Modern Languages and Economics

Marcin Waliszewski

Marcin Waliszewski

Erasmus University

Michał Ryba

Michał Ryba

Wirtschaftsuniversität Wien

Mikołaj Borowiak

Mikołaj Borowiak

Bocconi University
International Economics and Finance
 

 

Mikołaj Jabłoński

Mikołaj Jabłoński

Cardiff University
Politisc and International Relations
 

Natalia Stasik

Natalia Stasik

Sciences Po Paris
Specjalizacja regionalna Europa - Ameryka Północna

Patrycja Jabłońska

Patrycja Jabłońska

University of Liverpool
Law

Robert Górnikowski

Robert Górnikowski

Vienna University
Business Law

Stanisław Kopyta

Stanisław Kopyta

University of East Anglia
Philosophy, Politics and Economics

 

 

 

Wojciech Rogowski

Wojciech Rogowski

University of London
Development Studies SOAS

 

ORGANIZACJE STUDENCKIE