Staż w Dziale Komunikacji i Marketingu GPW

Lokalizacja Warszawa / zdalnie
Długość trwania stażu

1 miesiąc

Preferowana data rozpoczęcia stażu

2022-08-01

Termin nadsyłania aplikacji

2022-07-08

Preferowany profil kandydata

Oczekujemy:
• Wykształcenia wyższego (lub w trakcie studiów)
• Zainteresowania rynkiem kapitałowym
• Zdolności analitycznych
• Umiejętności redagowania tekstów
• Kreatywności
• Wysokiej komunikatywności i otwartości na zdobywanie nowej wiedzy
• Znajomości zasad funkcjonowania mediów społecznościowych
• Samodzielności w działaniu, ale również nastawienia na współpracę
• Biegłej znajomość języka angielskiego i polskiego

Zakres obowiązków

• Wsparcie Działu w przygotowywaniu treści do mediów, mediów społecznościowych i publikacji własnych.
• Przygotowywanie propozycji tez do wystąpień i publikacji biznesowych.
• Monitorowania mediów krajowych i zagranicznych.
• Wsparcie komunikacyjne wybranych linii biznesowych.

Oferujemy

• Płatny staż,
• Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w środowisku rynku kapitałowego,
• Udział w realizacji programów promocyjnych,
• Wsparcie merytoryczne opiekuna podczas trwania stażu

* zgoda obowiązkowa


Staż w Dziale Rozwoju Rynku GPW

• Płatny staż, • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w środowisku rynku kapitałowego, • Udział w realizacji programów promocyjnych, • Wsparcie merytoryczne opiekuna podczas trwania stażu

Sprawdź

Staż w Biurze Administracyjnym

Pracę w miłej atmosferze w gmachu Ministerstwa Finansów. Udział w wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę. Praca pod okiem doświadczonego bibliotekarza. Staż bezpłatny.

Sprawdź

Staż w Departamencie Polityki Makroekonomicznej Wydział Prognoz Dochodów Podatkowych Budżetu Państwa

Możliwość współpracy z doświadczonym zespołem, Poznanie specyfiki pracy w administracji publicznej, Możliwość pracy w systemie hybrydowym. Staż bezpłatny.

Sprawdź

Staż w Biurze Ministra Wydział Parlamentarno-Rządowy

Możliwość rozwoju poprzez pracę w zespole profesjonalistów i ekspertów. Poznanie rządowego procesu legislacyjnego. Szkolenie z Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją (EZD). Współpraca z Członkami Kierownictwa MF. Staż bezpłatny.

Sprawdź

Staż w Biurze Dyscypliny Finansów Publicznych

Wgląd w szeroko rozumiany proces dochodzenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; Możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy w administracji rządowej; Współpraca z doświadczonymi i otwartymi pracownikami w miłej i przyjaznej atmosferze. Staż bezpłatny.

Sprawdź

Staż w Departamencie Polityki Podatkowej

Możliwość pogłębienia wiedzy i umiejętności analitycznych w obszarze podatków samorządowych, majątkowych i sektorowych. Elastyczny czas pracy. Staż bezpłatny.

Sprawdź

Staż w Departamencie Polityki Podatkowej

Pozyskanie wiedzy z zakresu: cyfryzacji dokumentacji, przepisów dot. doradztwa podatkowego, organizacji egzaminu na doradcę podatkowego i pracy Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego. Staż bezpłatny.

Sprawdź

Staż w Dziale Rozwoju Rynku GPW

• Płatny staż, • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w środowisku rynku kapitałowego, • Udział w realizacji programów promocyjnych, • Wsparcie merytoryczne opiekuna podczas trwania stażu

Sprawdź

Staż w Departamencie Finansowania Sfery Gospodarczej Wydział Finansowania Inwestycji

1) Możliwość pracy w jednym z najważniejszych urzędów centralnych 2) Możliwość rozwoju poprzez pracę w zespole profesjonalistów i ekspertów z różnych dziedzin 3) Udział w strategicznym projekcie przygotowania projektu budżetu państwa na kolejny rok 4) Możliwość poznania zasad i warunków realizacji budżetu państwa 5) Możliwość poznania zasad gospodarowania środkami...

Sprawdź

Staż w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego Wydział Rynku Kapitałowego

- możliwość poznania naszej organizacji podczas procesu onboardingowego; - możliwość współpracy z pracownikami MF; - bezpośredni kontakt z pracownikami i możliwość poznania MF „od kuchni”; - możliwość udziału w dedykowanych szkoleniach; - zaświadczenie z realizacji praktyki; - staż bezpłatny.

Sprawdź

Staż w dziale administracyjno-prawnym Departament Polskiego Bonu Turystycznego POT

- możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń w instytucji publicznej związanej z promowaniem turystyki w Polsce i na świecie - zapoznanie się z charakterem pracy projektowej, - zdobycie umiejętności pomocnych w rozwoju dalszej ścieżki zawodowej

Sprawdź

Staż w dziale promocji Departament Polskiego Bonu Turystycznego POT

- możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń w instytucji publicznej związanej z promowaniem turystyki w Polsce i na świecie - zapoznanie się z charakterem pracy projektowej, - zdobycie umiejętności pomocnych w rozwoju dalszej ścieżki zawodowej

Sprawdź