Staż w Zespole Radców Prawnych Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Lokalizacja Warszawa
Długość trwania stażu

3 miesiące

Preferowana data rozpoczęcia stażu

2023-06-15

Termin nadsyłania aplikacji

2023-04-14

Preferowany profil kandydata

• Wykształcenie – studentka/student V roku prawa albo I/II roku aplikacji radcowskiej
• Biegła obsługa komputera, w szczególności programu MS Word;
• Podstawowa znajomość przepisów dotyczących postępowania przed sądami rejestrowymi oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
• Umiejętność poprawnego redagowania pism;
• Rzetelność i dokładność;
Dodatkowym atutem będzie:
• Doświadczenie w instytucjach publicznych;
• Znajomość prawa administracyjnego, w tym przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Zakres obowiązków

Poszukujemy osoby, która będzie zajmować się sporządzaniem wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego.
Dodatkowo powierzane będą inne zadania związane z prawem administracyjnym, np.:
• dokonanie analizy prawnej,
• wyszukiwanie materiałów na zadany temat,
• przygotowywanie projektów pism,
• monitorowanie orzecznictwa sądów,
• wsparcie zespołu w innych bieżących zadaniach związanych z obsługą prawną NIW-CRSO.

Oferujemy

• Przygotowanie do realizacji zadań;
• Codzienne wsparcie doświadczonych radców prawnych;
• Zdobycie doświadczenia w obsłudze prawnej instytucji publicznej;
• Wyposażenie stanowiska pracy: biurko, komputer;
• Ciekawą pracę dającą możliwości nauki i rozwoju;
• Wynagrodzenie;
• Przyjazną atmosferę pracy;
• Elastyczne godziny pracy;
• Dogodną lokalizację biura w bezpośrednim sąsiedztwie m.in. stacji metra Rondo ONZ.

Staż moze sie rozpocząć w maju/czerwcu - - w zależności od możliwości kandydatki/kandydata.

* zgoda obowiązkowa


Staż w Dziale Rozwoju Rynku GPW

Płatny staż, Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w środowisku rynku kapitałowego, Udział w realizacji programów promocyjnych, Wsparcie merytoryczne opiekuna podczas trwania stażu

Sprawdź

Staż w Dziale Rozwoju Rynku GPW

Płatny staż, Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w środowisku rynku kapitałowego, Udział w realizacji programów promocyjnych, Wsparcie merytoryczne opiekuna podczas trwania stażu

Sprawdź

Staż w Dziale Rozwoju Rynku GPW

Płatny staż, Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w środowisku rynku kapitałowego, Udział w realizacji programów promocyjnych, Wsparcie merytoryczne opiekuna podczas trwania stażu

Sprawdź

Staż w Biurze Programów Horyzontalnych Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

• Przygotowanie do realizacji zadań; • Codzienne wsparcie zespołu; • Zdobycie doświadczenia we wdrażaniu rządowych programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; • Wyposażenie stanowiska pracy: biurko, komputer; • Ciekawą pracę dającą możliwości nauki i rozwoju; • Wynagrodzenie; • Przyjazną atmosferę pracy; • Elastyczne godziny pracy; • Dog...

Sprawdź

Staż w Biurze Komunikacji i Promocji Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

• Przygotowanie do realizacji zadań; • Codzienne wsparcie zespołu; • Zdobycie doświadczenia w różnorodnych zadaniach z obszaru PR; • Wyposażenie stanowiska pracy: biurko, komputer; • Ciekawą i twórczą pracę dającą możliwości nauki i rozwoju; • Wynagrodzenie; • Przyjazną atmosferę pracy; • Elastyczne godziny pracy; • Dogodną lokalizację biura w bezpoś...

Sprawdź