Staż w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego Wydział Rynku Kapitałowego

Lokalizacja Hybrydowo
Długość trwania stażu

1 miesiąc

Preferowana data rozpoczęcia stażu

2022-09-01

Termin nadsyłania aplikacji

2022-08-12

Preferowany profil kandydata

Kierunki studiów: Administracja, Ekonomia, Finanse, Prawo
Znajomość:
- przepisów dotyczących funkcjonowania krajowego oraz unijnego rynku kapitałowego.
Wiedza:
- w zakresie polskiego oraz globalnych rynków kapitałowych.
Umiejętność:
- analizowania informacji,
- współpracy w zespole,
- skutecznej komunikacji.

Zakres obowiązków

Uczestniczenie w procesie legislacyjnym związanym z tworzeniem i zmianą prawa UE w zakresie rynku kapitałowego, a w szczególności opracowywanie stanowiska strony polskiej do projektów aktów normatywnych.
Uczestniczenie w pracach związanych z implementacją prawa UE z obszaru rynku kapitałowego, w szczególności przygotowywanie projektów regulacji prawnych w celu zapewnienia terminowej transpozycji tego prawa.
Opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących instrumentów finansowych, funduszy inwestycyjnych oraz funkcjonowania rynku kapitałowego w celu zapewnienia ram prawnych służących rozwojowi tego rynku.

Oferujemy

- możliwość poznania naszej organizacji podczas procesu onboardingowego;
- możliwość współpracy z pracownikami MF;
- bezpośredni kontakt z pracownikami i możliwość poznania MF „od kuchni”;
- możliwość udziału w dedykowanych szkoleniach;
- zaświadczenie z realizacji praktyki;
- staż bezpłatny.

* zgoda obowiązkowa


Staż w Dziale Rozwoju Rynku GPW

• Płatny staż, • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w środowisku rynku kapitałowego, • Udział w realizacji programów promocyjnych, • Wsparcie merytoryczne opiekuna podczas trwania stażu

Sprawdź

Staż w Biurze Administracyjnym

Pracę w miłej atmosferze w gmachu Ministerstwa Finansów. Udział w wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę. Praca pod okiem doświadczonego bibliotekarza. Staż bezpłatny.

Sprawdź

Staż w Departamencie Polityki Makroekonomicznej Wydział Prognoz Dochodów Podatkowych Budżetu Państwa

Możliwość współpracy z doświadczonym zespołem, Poznanie specyfiki pracy w administracji publicznej, Możliwość pracy w systemie hybrydowym. Staż bezpłatny.

Sprawdź

Staż w Biurze Ministra Wydział Parlamentarno-Rządowy

Możliwość rozwoju poprzez pracę w zespole profesjonalistów i ekspertów. Poznanie rządowego procesu legislacyjnego. Szkolenie z Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją (EZD). Współpraca z Członkami Kierownictwa MF. Staż bezpłatny.

Sprawdź

Staż w Biurze Dyscypliny Finansów Publicznych

Wgląd w szeroko rozumiany proces dochodzenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; Możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy w administracji rządowej; Współpraca z doświadczonymi i otwartymi pracownikami w miłej i przyjaznej atmosferze. Staż bezpłatny.

Sprawdź

Staż w Departamencie Polityki Podatkowej

Możliwość pogłębienia wiedzy i umiejętności analitycznych w obszarze podatków samorządowych, majątkowych i sektorowych. Elastyczny czas pracy. Staż bezpłatny.

Sprawdź

Staż w Departamencie Polityki Podatkowej

Pozyskanie wiedzy z zakresu: cyfryzacji dokumentacji, przepisów dot. doradztwa podatkowego, organizacji egzaminu na doradcę podatkowego i pracy Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego. Staż bezpłatny.

Sprawdź

Staż w Dziale Rozwoju Rynku GPW

• Płatny staż, • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w środowisku rynku kapitałowego, • Udział w realizacji programów promocyjnych, • Wsparcie merytoryczne opiekuna podczas trwania stażu

Sprawdź

Staż w Departamencie Finansowania Sfery Gospodarczej Wydział Finansowania Inwestycji

1) Możliwość pracy w jednym z najważniejszych urzędów centralnych 2) Możliwość rozwoju poprzez pracę w zespole profesjonalistów i ekspertów z różnych dziedzin 3) Udział w strategicznym projekcie przygotowania projektu budżetu państwa na kolejny rok 4) Możliwość poznania zasad i warunków realizacji budżetu państwa 5) Możliwość poznania zasad gospodarowania środkami...

Sprawdź

Staż w Dziale Komunikacji i Marketingu GPW

• Płatny staż, • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w środowisku rynku kapitałowego, • Udział w realizacji programów promocyjnych, • Wsparcie merytoryczne opiekuna podczas trwania stażu

Sprawdź

Staż w dziale administracyjno-prawnym Departament Polskiego Bonu Turystycznego POT

- możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń w instytucji publicznej związanej z promowaniem turystyki w Polsce i na świecie - zapoznanie się z charakterem pracy projektowej, - zdobycie umiejętności pomocnych w rozwoju dalszej ścieżki zawodowej

Sprawdź

Staż w dziale promocji Departament Polskiego Bonu Turystycznego POT

- możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń w instytucji publicznej związanej z promowaniem turystyki w Polsce i na świecie - zapoznanie się z charakterem pracy projektowej, - zdobycie umiejętności pomocnych w rozwoju dalszej ścieżki zawodowej

Sprawdź