Staż w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego Wydział Rynku Kapitałowego

Lokalizacja Hybrydowo
Długość trwania stażu

1 miesiąc

Preferowana data rozpoczęcia stażu

2022-09-01

Termin nadsyłania aplikacji

2022-08-12

Preferowany profil kandydata

Kierunki studiów: Administracja, Ekonomia, Finanse, Prawo
Znajomość:
- przepisów dotyczących funkcjonowania krajowego oraz unijnego rynku kapitałowego.
Wiedza:
- w zakresie polskiego oraz globalnych rynków kapitałowych.
Umiejętność:
- analizowania informacji,
- współpracy w zespole,
- skutecznej komunikacji.

Zakres obowiązków

Uczestniczenie w procesie legislacyjnym związanym z tworzeniem i zmianą prawa UE w zakresie rynku kapitałowego, a w szczególności opracowywanie stanowiska strony polskiej do projektów aktów normatywnych.
Uczestniczenie w pracach związanych z implementacją prawa UE z obszaru rynku kapitałowego, w szczególności przygotowywanie projektów regulacji prawnych w celu zapewnienia terminowej transpozycji tego prawa.
Opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących instrumentów finansowych, funduszy inwestycyjnych oraz funkcjonowania rynku kapitałowego w celu zapewnienia ram prawnych służących rozwojowi tego rynku.

Oferujemy

- możliwość poznania naszej organizacji podczas procesu onboardingowego;
- możliwość współpracy z pracownikami MF;
- bezpośredni kontakt z pracownikami i możliwość poznania MF „od kuchni”;
- możliwość udziału w dedykowanych szkoleniach;
- zaświadczenie z realizacji praktyki;
- staż bezpłatny.

* zgoda obowiązkowa