Staż w Departamencie Finansowania Sfery Gospodarczej Wydział Finansowania Inwestycji

Lokalizacja Warszawa
Długość trwania stażu

2-3 mieisące

Preferowana data rozpoczęcia stażu

2022-07-01

Termin nadsyłania aplikacji

2022-06-30

Preferowany profil kandydata

1) Studia o profilu finanse, zarządzanie, ekonomia, prawo, administracja
2) Umiejętność analitycznego myślenia
3) Umiejętność skutecznej komunikacji
4) Umiejętność współpracy w zespole
5) Znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel

Zakres obowiązków

1) Realizacja prac związanych z procesem planowania budżetowego wydatków inwestycyjnych: analizowanie materiałów planistycznych, prowadzenie uzgodnień z dysponentami, opracowywanie planu wydatków budżetowych na realizację zadań inwestycyjnych oraz opracowanie uzasadnienia opisowego wydatków inwestycyjnych planowanych we wszystkich częściach budżetowych
2) Koordynowanie prac związanych ze sporządzaniem projektu budżetu państwa w zakresie koordynowanych przez Departament części i finansowanych działów m.in. rolnictwo i łowiectwo, górnictwo, handel, transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa, gospodarka komunalna i ochrona środowiska
3) Opracowywanie zbiorczych rocznych i okresowych analiz opisowych oraz zestawień analitycznych z zakresu koordynowanych części i finansowanych działów
4) Realizacja prac związanych z opracowywaniem rocznych i półrocznych sprawozdań z wykonania wydatków budżetowych na inwestycje oraz wykonania rezerw celowych na inwestycje
5) Opracowywanie projektów decyzji dotyczących podziału rezerw celowych i rezerwy ogólnej na wydatki inwestycyjne, projektów decyzji o zapewnieniu finansowania wydatków oraz rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o przeniesienia wydatków inwestycyjnych w trybie art. 171 ustawy o finansach publicznych, w tym opracowywanie projektów stanowisk w tym zakresie.

Oferujemy

1) Możliwość pracy w jednym z najważniejszych urzędów centralnych
2) Możliwość rozwoju poprzez pracę w zespole profesjonalistów i ekspertów z różnych dziedzin
3) Udział w strategicznym projekcie przygotowania projektu budżetu państwa na kolejny rok
4) Możliwość poznania zasad i warunków realizacji budżetu państwa
5) Możliwość poznania zasad gospodarowania środkami publicznymi
6) Staż bezpłatny

* zgoda obowiązkowa


Staż w Dziale Rozwoju Rynku GPW

• Płatny staż, • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w środowisku rynku kapitałowego, • Udział w realizacji programów promocyjnych, • Wsparcie merytoryczne opiekuna podczas trwania stażu

Sprawdź

Staż w Biurze Administracyjnym

Pracę w miłej atmosferze w gmachu Ministerstwa Finansów. Udział w wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę. Praca pod okiem doświadczonego bibliotekarza. Staż bezpłatny.

Sprawdź

Staż w Departamencie Polityki Makroekonomicznej Wydział Prognoz Dochodów Podatkowych Budżetu Państwa

Możliwość współpracy z doświadczonym zespołem, Poznanie specyfiki pracy w administracji publicznej, Możliwość pracy w systemie hybrydowym. Staż bezpłatny.

Sprawdź

Staż w Biurze Ministra Wydział Parlamentarno-Rządowy

Możliwość rozwoju poprzez pracę w zespole profesjonalistów i ekspertów. Poznanie rządowego procesu legislacyjnego. Szkolenie z Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją (EZD). Współpraca z Członkami Kierownictwa MF. Staż bezpłatny.

Sprawdź

Staż w Biurze Dyscypliny Finansów Publicznych

Wgląd w szeroko rozumiany proces dochodzenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; Możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy w administracji rządowej; Współpraca z doświadczonymi i otwartymi pracownikami w miłej i przyjaznej atmosferze. Staż bezpłatny.

Sprawdź

Staż w Departamencie Polityki Podatkowej

Możliwość pogłębienia wiedzy i umiejętności analitycznych w obszarze podatków samorządowych, majątkowych i sektorowych. Elastyczny czas pracy. Staż bezpłatny.

Sprawdź

Staż w Departamencie Polityki Podatkowej

Pozyskanie wiedzy z zakresu: cyfryzacji dokumentacji, przepisów dot. doradztwa podatkowego, organizacji egzaminu na doradcę podatkowego i pracy Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego. Staż bezpłatny.

Sprawdź

Staż w Dziale Rozwoju Rynku GPW

• Płatny staż, • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w środowisku rynku kapitałowego, • Udział w realizacji programów promocyjnych, • Wsparcie merytoryczne opiekuna podczas trwania stażu

Sprawdź

Staż w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego Wydział Rynku Kapitałowego

- możliwość poznania naszej organizacji podczas procesu onboardingowego; - możliwość współpracy z pracownikami MF; - bezpośredni kontakt z pracownikami i możliwość poznania MF „od kuchni”; - możliwość udziału w dedykowanych szkoleniach; - zaświadczenie z realizacji praktyki; - staż bezpłatny.

Sprawdź

Staż w Dziale Komunikacji i Marketingu GPW

• Płatny staż, • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w środowisku rynku kapitałowego, • Udział w realizacji programów promocyjnych, • Wsparcie merytoryczne opiekuna podczas trwania stażu

Sprawdź

Staż w dziale administracyjno-prawnym Departament Polskiego Bonu Turystycznego POT

- możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń w instytucji publicznej związanej z promowaniem turystyki w Polsce i na świecie - zapoznanie się z charakterem pracy projektowej, - zdobycie umiejętności pomocnych w rozwoju dalszej ścieżki zawodowej

Sprawdź

Staż w dziale promocji Departament Polskiego Bonu Turystycznego POT

- możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń w instytucji publicznej związanej z promowaniem turystyki w Polsce i na świecie - zapoznanie się z charakterem pracy projektowej, - zdobycie umiejętności pomocnych w rozwoju dalszej ścieżki zawodowej

Sprawdź