Staż w Biurze Ministra Wydział Parlamentarno-Rządowy

Lokalizacja Warszawa
Długość trwania stażu

3 tygodnie

Preferowana data rozpoczęcia stażu

2022-09-12

Termin nadsyłania aplikacji

2022-07-31

Preferowany profil kandydata

Student/tka na kierunku administracja.

Zakres obowiązków

1.Przygotowanie materiałów dla Członków Kierownictwa MF na posiedzenia Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów, Komitetu Ekonomicznego i Zespołu do Spraw Programowania Prac Rządu.
2. Rejestrowanie i dekretowanie dokumentów rządowych w systemie EZD.
3. Obsługa korespondencji poselsko-senatorskiej.
4. Udział w procesie wyznaczenia przedstawicieli Ministra Finansów do rad, zespołów i komisji.
5. Archiwizacja dokumentacji w systemie EZD.
6. Analiza zgłoszeń lobbingowych pod względem formalnym.

Oferujemy

Możliwość rozwoju poprzez pracę w zespole profesjonalistów i ekspertów.
Poznanie rządowego procesu legislacyjnego.
Szkolenie z Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją (EZD).
Współpraca z Członkami Kierownictwa MF.
Staż bezpłatny.

* zgoda obowiązkowa


Staż w Dziale Rozwoju Rynku GPW

• Płatny staż, • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w środowisku rynku kapitałowego, • Udział w realizacji programów promocyjnych, • Wsparcie merytoryczne opiekuna podczas trwania stażu

Sprawdź

Staż w Biurze Administracyjnym

Pracę w miłej atmosferze w gmachu Ministerstwa Finansów. Udział w wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę. Praca pod okiem doświadczonego bibliotekarza. Staż bezpłatny.

Sprawdź

Staż w Departamencie Polityki Makroekonomicznej Wydział Prognoz Dochodów Podatkowych Budżetu Państwa

Możliwość współpracy z doświadczonym zespołem, Poznanie specyfiki pracy w administracji publicznej, Możliwość pracy w systemie hybrydowym. Staż bezpłatny.

Sprawdź

Staż w Biurze Dyscypliny Finansów Publicznych

Wgląd w szeroko rozumiany proces dochodzenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; Możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy w administracji rządowej; Współpraca z doświadczonymi i otwartymi pracownikami w miłej i przyjaznej atmosferze. Staż bezpłatny.

Sprawdź

Staż w Departamencie Polityki Podatkowej

Możliwość pogłębienia wiedzy i umiejętności analitycznych w obszarze podatków samorządowych, majątkowych i sektorowych. Elastyczny czas pracy. Staż bezpłatny.

Sprawdź

Staż w Departamencie Polityki Podatkowej

Pozyskanie wiedzy z zakresu: cyfryzacji dokumentacji, przepisów dot. doradztwa podatkowego, organizacji egzaminu na doradcę podatkowego i pracy Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego. Staż bezpłatny.

Sprawdź

Staż w Dziale Rozwoju Rynku GPW

• Płatny staż, • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w środowisku rynku kapitałowego, • Udział w realizacji programów promocyjnych, • Wsparcie merytoryczne opiekuna podczas trwania stażu

Sprawdź

Staż w Departamencie Finansowania Sfery Gospodarczej Wydział Finansowania Inwestycji

1) Możliwość pracy w jednym z najważniejszych urzędów centralnych 2) Możliwość rozwoju poprzez pracę w zespole profesjonalistów i ekspertów z różnych dziedzin 3) Udział w strategicznym projekcie przygotowania projektu budżetu państwa na kolejny rok 4) Możliwość poznania zasad i warunków realizacji budżetu państwa 5) Możliwość poznania zasad gospodarowania środkami...

Sprawdź

Staż w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego Wydział Rynku Kapitałowego

- możliwość poznania naszej organizacji podczas procesu onboardingowego; - możliwość współpracy z pracownikami MF; - bezpośredni kontakt z pracownikami i możliwość poznania MF „od kuchni”; - możliwość udziału w dedykowanych szkoleniach; - zaświadczenie z realizacji praktyki; - staż bezpłatny.

Sprawdź

Staż w Dziale Komunikacji i Marketingu GPW

• Płatny staż, • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w środowisku rynku kapitałowego, • Udział w realizacji programów promocyjnych, • Wsparcie merytoryczne opiekuna podczas trwania stażu

Sprawdź

Staż w dziale administracyjno-prawnym Departament Polskiego Bonu Turystycznego POT

- możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń w instytucji publicznej związanej z promowaniem turystyki w Polsce i na świecie - zapoznanie się z charakterem pracy projektowej, - zdobycie umiejętności pomocnych w rozwoju dalszej ścieżki zawodowej

Sprawdź

Staż w dziale promocji Departament Polskiego Bonu Turystycznego POT

- możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń w instytucji publicznej związanej z promowaniem turystyki w Polsce i na świecie - zapoznanie się z charakterem pracy projektowej, - zdobycie umiejętności pomocnych w rozwoju dalszej ścieżki zawodowej

Sprawdź