Specjalista ds. projektów edukacyjnych

Lokalizacja Warszawa
Oferujemy

Fundacja GPW skupia się na pracy na rzecz wzrostu zaufania do rynku kapitałowego Polsce. Cel ten stara się osiągać poprzez ciągły rozwój i adaptację oferty edukacyjnej. Organizuje i realizuje projekty szkoleniowo-edukacyjne dla młodzieży szkolnej, studentów oraz realizację programów stażowych, a w szczególności poprzez wspieranie studentów i absolwentów uczelni wyższych w kontaktach z rynkiem pracy.

Specjalista ds. projektów edukacyjnych
w Fundacji GPW w Warszawie

Poszukujemy osoby:
Proaktywnej, która lubi działać na pełnych obrotach pod wpływem presji czasu,
Która umie i potrafi realizować samodzielnie zadania związane z koordynacją projektów,
Która sumiennie i dokładnie wykonuje swoje obowiązki,
Która nie boi się wyzwań i jest kreatywna.

Za co będziesz odpowiedzialny?

Za bieżący udział w obsłudze projektów prowadzonych przez Fundację,
Za prowadzenie wizyt edukacyjnych m.in. dla młodzieży licealnej,
Za współpracę z partnerami, sponsorami,
prowadzenie działań upowszechniających i promujących cele i rezultaty projektu, szczególnie obsługa social media i strony internetowej projektu
dbałość o rozliczenie finansowe projektu,
Za to, żeby tworzyć dokumentację projektową i raporty z przebiegu projektu,
Za sprawną współpracę z innymi działami wewnątrz GPW.

Oczekujemy:

Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku projektowym,
Znajomość języka angielskiego,
Praktyczną znajomość metodyk i narzędzi zarządzania projektami,
Umiejętność podejmowania i egzekwowania decyzji,
Rozwinięte umiejętności interpersonalne,
Mile widziane wykształcenie wyższe, techniczne lub/i doświadczenie w branży IT.
umiejętność współpracy w zespole oraz dobrej organizacja pracy.
Mile widziane zainteresowanie i wiedza z zakresu rynku kapitałowego

Oferujemy:
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę bądź zlecenia w przypadku niepełnego wymiaru czasu,
możliwość rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach,
miejsce pracy w dobrze skomunikowanej lokalizacji.
prywatną opiekę zdrowotną
pracę w centrum Warszawy
możliwość rozwoju w ramach Fundacji GPW
możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu rynków kapitałowych i inwestowania na GPW
możliwość udziału w prestiżowych wydarzeniach rynku kapitałowego

Prosimy o przesłanie CV w PDF z tytułem maila: Aplikacja na stanowisko Specjalisty na adres fundacjagpw@gpw.pl

Administratorem danych osobowych jest Fundacja GPW, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, tel. 22 537 72 36, fundacjagpw@gpw.pl.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iodgkgpw@gpw.pl
Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) lub udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Jeśli wyrażają Państwo zgodę na udział w innych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Fundację GPW w przyszłości prosimy o dołączenie do aplikacji treści zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację GPW w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych w przyszłości.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatkami/kandydatami.

* zgoda obowiązkowa


Analityk Inwestycyjny (M&A)

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko: Analityk Inwestycyjny (M&A) Miejsce pracy: Warszawa Zakres zadań: • Wsparcie przy tworzeniu oraz monitorowanie strategii Grupy Kapitałowej GPW, • Realizowanie analiz biznesowych w obszarze podstawowej działalności biznesowej GPW, a także w obszarze makroekonomicznym i konkurencji, •...

Sprawdź

Specjalista ds. strategii i analiz

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko: Specjalista ds. strategii i analiz Miejsce pracy: Warszawa Zakres zadań:  realizowanie analiz biznesowych w obszarze podstawowej działalności biznesowej GPW, a także w obszarze makroekonomicznym, konkurencji, sytuacji rynkowej, polityki cenowej,  wewnętrzne wsparcie analityczne Grupy...

Sprawdź

Koordynator Programu Go4Poland

Fundacja GPW skupia się na pracy na rzecz wzrostu zaufania do rynku kapitałowego Polsce. Cel ten stara się osiągać poprzez ciągły rozwój i adaptację oferty edukacyjnej. Organizuje i realizuje projekty szkoleniowo-edukacyjne dla młodzieży szkolnej, studentów oraz realizację programów stażowych, a w szczególności poprzez wspieranie studentów i absolwentów uczelni wyższych w k...

Sprawdź