Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami Partnerem Go4Poland

Głównymi celami działania Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami są:
• reprezentowane środowiska towarzystw funduszy inwestycyjnych,
• wspieranie rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce,
• upowszechnianie wiedzy o funduszach inwestycyjnych,
• rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi.
 
Więcej przeczytasz o partnerze: https://www.izfa.pl/