XVII International Congress of Polish Student Societies w Amsterdamie

W dniach 2-3 lutego 2024 r. odbył się XVII International Congress of Polish Student Societies w Amsterdamie. Jesteśmy dumni z tego, że Fundacja GPW mogła być partnerem tego wydarzenia. Kongres zgromadził wiele ekspertek i ekspertów ze świata biznesu, finansów, polityki i kultury a jego uczestnikami było prawie 300 polskich studentów zagranicznych uczelni z całego świata.

Gościem specjalnym był marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Fundacja GPW, w ramach programu Go4Poland angażuje się i wspiera przedsięwzięcia, których celem jest wymiana wiedzy i budowanie relacji pomiędzy polskimi studentami zagranicznych uczelni a środowiskiem biznesu.  International Congress of Polish Student Societies jest wydarzeniem w którym od lat uczestniczy wielu absolwentów programu Go4Poland zarówno jako jego organizatorzy jak i uczestnicy. W tym roku Fundacje GPW w Amsterdamie reprezentowała Alina Bączar Wiceprezes Fundacji GPW, Marta Dobrzyńska koordynatorka Go4Poland oraz Ambasadorzy i Laureaci: Michał Ryba i Maciej Flont.

Podczas Kongresu odbyło się kilkanaście debat i paneli dyskusyjnych na najważniejsze aktualne kwestie i pytania.  Jednym z takich pytań zadawanych przez również przez uczestników Programu Go4Poland jest: Czy po zagranicznych studiach zostać czy wracać i rozwijać swoją karierę w Polsce?

Argumenty za powrotem formułowali eksperci w panelu: „Czy Polska pełni rolę odpowiedzialnego Talent Hubu Europy”.

Agnieszka Kulikowska PageGroup  podkreślała, że przez ostatnie 20 lat wyrósł w Polsce wielki sektor nowoczesnych usług biznesowych nazwany inaczej Sektorem Centrów Usług Wspólnych. Do Polski przynosi się różne role regionalne i globalne z całego świata. W tym obszarze w Polsce pracuje już ponad 430 000 osób w Polsce a w samej Warszawie ponad 100 000. Jeśli studiujecie za granicą to naprawdę warto pod kątem tych ról do Polski wracać.

To co eksperci mocno podkreślali to, zmiana która obecnie dokonuje się w Polsce zarówno pod względem ciekawych wyzwań jak i możliwości np. rozwój AI, w którym polscy specjaliści mogą odebrać ogromną role.

Łukasz Grabowski dyrektor Centrum Eksportu PAIH zasugerował, że zawsze warto mieć wybór. Pierwsza opcja to rozwój za granicą i startowanie w procesach rekrutacyjnych organizowanych przez polskie spółki, które coraz chętniej i odważniej wychodzą na rynki zagraniczne. PAIH obsługuje rocznie około 5000 podmiotów, które aspirują do działalności na wszystkich kontynentach. Podmioty te potrzebują kadry a wy jesteście doskonałymi kandydatami do objęcia ról w oddziałach takich spółek. Druga ścieżka to powrót do kraju i zasilenie centrali spółki, która działa globalnie.

 

Dla Fundacji GPW, realizującej od 2015 roku Program Go4Poland, udział w takich wydarzeniach jest niezwykle ważny. Pozwala nam promować Projekt i jego Partnerów wśród polskich studentów zagranicznych uczelni a także uczestniczyć w debatach eksperckich związanych z budowaniem kariery w polskich firmach.

Udział Fundacji GPW w Kongresie został dofinansowany przez „Polską Fundację Narodową”