W gronie mentorów witamy Pana Tomasza Banaszczyka

Tomasz Banaszczyk jest związany z rynkiem kapitałowym od 2008 r.

W latach 2008 – 2021 pracownik Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (przez 10 lat naczelnik Wydziału Infrastruktury Rynku Kapitałowego, przez 5 lat członek/sekretarz Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Agentów Firmy Inwestycyjnej). 

Od 2021 r. Compliance Officer Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A.

Tomasz Banaszczyk  jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończył podyplomowe studia „Fundusze strukturalne w UE” Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, podyplomowe studia „Akademii Spółek” Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, „Executive MBA” Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN.