Platforma Przemysłu Przyszłości w Go4Poland

Dziękujemy za wsparcie naszych działań i zaufanie. Do VI edycji Programu dołącza Platforma Przemysłu Przyszłości.