Konferencja "Twoja Kariera - Kierunek Polska!"

Fundacja GPW, organizator Programu „Go4Poland - Wybierz Polskę!”, zaprasza na konferencję finałową tegorocznej VI edycji inicjatywy kierowanej do Polaków studiujących za granicą.

Konferencja „Twoja Kariera – Kierunek Polska!” odbędzie się 26 sierpnia 2021 r. i będzie transmitowana online na Facebooku Go4Poland oraz YouTubie Fundacji GPW.

W programie wystąpienie dr Marka Dietla, Prezesa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz debaty o konkurencyjności polskiego szkolnictwa wyższego na świecie, zapobieganiu zjawisku drenażu mózgów, czy dostosowaniu systemu edukacji do zmian technologicznych. 

W dyskusjach wezmą udział m.in. Wojeciech Murdzek, Wiceminister Edukacji i Nauki, dr Grażyna Żebrowska, Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, prof. Alojzy Nowak, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Tomasz Dołęgowski, Szkoła Główna Handlowa, czy Anna Rywczyńska, ekspert NASK. 

Wydarzenie zakończy panel poświęcony tematyce współpracy polskich stowarzyszeń studenckich zagranicą, w którym udział wezmą Polacy studiujący na najlepszych europejskich i amerykańskich uczelniach, takich jak Bocconi University, Stanford University czy Vienna University

Po debacie nastąpi także uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie pogłębienia współpracy między społecznością polskich studentów na zagranicznych uniwersytetach a grupą kapitałową Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.  

Gorąco zachęcamy do rejestracji i śledzenia wydarzenia! 

https://www.gpw.pl/konferencja_2021