ISBnews obejmuje Go4Poland patronatem

Informacje o Programie i Letniej Szkole Go4Poland znajdą się na portalu.