Podsumowanie V edycji "Go4Poland-Wybierz Polskę!"

Tegoroczna edycja Programu „Go4Poland - Wybierz Polskę”, prowadzonego przez Fundację
GPW zbliża się do kluczowego momentu, jakim co roku jest Konferencja finałowa „Twoja
Kariera – kierunek Polska!”. Mimo stale zmieniających się warunków i obostrzeń
spowodowanych pandemią, również w tym roku udało się zaprosić do współpracy
znakomitych Partnerów, zorganizować staże dla Polaków studiujących za granicą a nawet
wdrożyć nową inicjatywę, jaką jest Letnia Szkoła Giełdowa Go4Poland.
PROGRAM W LICZBACH
• Ponad 600 uczestników wcześniejszych edycji
• Ponad 110 laureatów w tym roku
• Dotychczasowi laureaci studiują na 42 uczelniach w 13 różnych krajach
• 13 firm włączyło się w tegoroczną edycję jako Partnerzy
• 15 Mentorów i ponad 30 staży w tym roku
Program kierowany jest do polskich studentów i absolwentów zagranicznych uczelni, w tym
do osób korzystających z Programu Erasmus.

Skoordynowane działania biznesu, administracji i organizacji pozarządowych
Partnerami Programu są największe polskie spółki i instytucje administracji publicznej. W
tegoroczne działania włączył się m.in. PKN ORLEN:
„Pozyskanie pracowników o kompetencjach adekwatnych do potrzeb biznesu to kluczowe
wyzwanie HR w Grupie ORLEN. Zarówno PKN ORLEN, jak i Spółki Grupy cyklicznie przyjmują
studentów na praktyki, wizyty studyjne oraz staże, aby już na etapie kształcenia dzielić się
praktyczną wiedzą, jak również pokazywać realne wyzwania, zadania i projekty realizowane
w organizacji. W ramach Go4Poland mamy ofertę stażową z obszarów kontrolingu, R&D,
strategii, energetyki, zakupów, sprzedaży, finansów , poszukujemy studentów głównie z

kierunków o profilu ekonomicznym, finansowym, ale również studentów kierunków
związanych z technologią chemiczną (obszar R&D), energetyką oraz inżynierią. Ze swojej
strony dajemy możliwość wzięcia udziału w ciekawych projektach oraz współpracę z
ekspertami. Oferujemy staże trwające od 1-3 miesięcy. Ponadto w ramach bieżącej edycji
programu angażujemy się również w program mentoringu, zatem uczestnicy programu będą
mieli możliwość współpracy z nami również w tym zakresie.”

Jednym z celów Programu Go4Poland jest uwidocznienie potrzeby wspólnych,
skoordynowanych działań przedstawicieli biznesu i administracji w celu wprowadzenia
rozwiązań systemowych, które będą miały na celu przeciwdziałanie odpływowi najlepiej
wykształconych specjalistów za granicę.

Z tym kierunkiem zgadza się kolejny Partner Go4Poland, KGHM Polska Miedź:
„Utrzymanie i rozwój talentów jest ogromnym wyzwaniem dzisiejszych czasów z którym
mierzą się współczesne firmy. Jeśli mówimy o rynku pracy – to większa mobilność zdolnych
ludzi, kompetencje językowe i otwarcie Polski na świat powoduje, że musimy o najlepszych
konkurować w rzeczywistości globalnej gospodarki. W takiej sytuacji kooperacja jest
najlepszym rozwiązaniem, a ścisła współpraca w „bitwie o talenty” już nie jest luksusem, a
wręcz obowiązkiem. Szukamy najlepszych absolwentów i studentów poprzez rozwijanie
współpracy z kluczowymi dla nas uczelniami wyższymi – organizujemy staże i praktyki,
udostępniamy materiały do pisania prac dyplomowych, uczestniczymy w życiu uczelni z
którymi współpracujemy, jesteśmy obecni na targach pracy, jesteśmy partnerem dla uczelni,
które kształcą zgodnie z ideą szkolnictwa dualnego, jesteśmy aktywni w social mediach, aby
informować naszych potencjalnych pracowników o możliwościach współpracy i rozwoju, jakie
daje KGHM Polska Miedź S.A. Program „Go4Poland” jest naturalnym uzupełnieniem działań,
jakie podejmujemy w tym obszarze.” – mówi Magdalena Wróbel - Dyrektor Naczelna ds.
Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Do trwającej właśnie, V edycji Programu udało się zaprosić 13 Partnerów. Wśród firm, które
wspierają Program oprócz wymienionych wyżej są jeszcze: GPW, BondSpot, Budimex,
Business&Science Poland, Instytut Adama Mickiewicza, IZFiA, KDPW, PAIH, PLL LOT, PZU, TGE.

Tegoroczną edycję „Go4Poland – Wybierz Polskę!” Patronatem Honorowym objęły:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szkoła Giełdowa dla najlepszych Laureatów
Nowym elementem Programu, realizowanym w tym roku po raz pierwszy jest Letnia Szkoła
Giełdowa Go4Poland. Kurs jest zwieńczeniem aktualnej edycji Programu. Działania kierowane
są do 25 najlepszych Laureatów, wyłonionych w wyniku kilkuetapowej rekrutacji i odbędą się
w dniach 21-28 sierpnia 2020.
7 dni intensywnego programu dedykowanego 25 najlepszym Laureatom Programu
• warsztaty, panele dyskusyjne, wykłady, rozmowy z ekspertami, networking
• kontakt z wybitnymi specjalistami i ekspertami z zakresu rynku kapitałowego,
innowacji, startupów i NewConnect oraz biznesu reprezentowanego przez Partnerów
Go4Poland
Partnerem Merytorycznym Letniej Szkoły Giełdowej Go4Poland jest PKN ORLEN:
„Jesteśmy jednym z największych emitentów w Polsce, czujemy się odpowiedzialni za rozwój
krajowego rynku kapitałowego. Podstawą tego rozwoju jest właśnie edukacja, która wpisuje
się w nasze wartości, a jednocześnie stanowi kluczowy filar naszego programu skierowanego
do akcjonariuszy indywidualnych – ORLEN w Portfelu. Uważamy, że Letnia Szkoła Giełdowa to
ciekawa inicjatywa, dzięki której możemy aktywnie promować pogłębianie wiedzy o rynku
kapitałowym.” – wyjaśnia Marek Garniewski, ekspert Biura Relacji Inwestorskich PKN ORLEN.
Partnerem merytorycznym jest CFA Society Poland.
Letnia Szkoła Giełdowa Go4Poland została sfinansowana przez Narodowy Instytut Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich na lata 2014-2020.

Konferencja dostępna on-line

Zwieńczeniem Letniej Szkoły Giełdowej Go4Poland i punktem kulminacyjnym trwającej edycji
Programu była Konferencja „Twoja kariera – kierunek Polska!”.
Spotkanie odbyło się w formule łączącej udział stacjonarny i zdalny, wydarzenie było transmitowane
na żywo. Uczestnicy i widzowie mieli okazję wysłuchać powitania i wprowadzenia wygłoszonego przez
Panią Izabelę Olszewską, Członka Zarządu GPW oraz dr Wojciecha Nagela, Przewodniczącego Rady
Fundacji GPW.
Odbyło się także łączenie online z Ambasadorem RP w Wielkiej Brytanii, Panem Arkadym Rzegockim a
także debata oksfordzka uczestników Letniej Szkoły Giełdowej Go4Poland i dwa panele dyskusyjne.
Prelegenci wzięli udział w debatach zdalnie i stacjonarnie.
O rynku pracy po wybuchu pandemii rozmawiali: Magdalena Pieśniewska, Dyrektor Biura Zarządzania
Zasobami Ludzkimi PLL LOT, Anna Szlagor, Ambasador Programu Go4Poland, Stanisław Barański,
Kierownik Działu Strategii i Analiz w PKN ORLEN, Malwina Wrotniak, Redaktor naczelna Bankier.pl.
Debatę poprowadził dr Wojciech Nagel, Przewodniczący Rady Fundacji GPW.
Temat drugiego panelu to: Studia czy doświadczenie? – dylematy młodych Polaków wchodzących na
rynki pracy. W tej dyskusji wzięli udział: Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Prezes CFA Society Poland,
Kamil Szymański, Wicedyrektor Departamentu Rynków Regulowanych, Dom Maklerski mBank,
Bartosz Krzemiński, Kierownik Działu Zrównoważonego Rozwoju Biznesu w PKN ORLEN i Adelaide Di
Maggio, Laureatka IV edycji Go4Poland. Debatę prowadził Arkadiusz Więclewski, Ambasador
Programu Go4Poland.
Konferencja zakończyła się wręczeniem dyplomów Laureatom Letniej Szkoły Giełdowej Go4Poland.