KOMUNIKAT- "Go4Poland-Wybierz Polskę!" działa nieprzerwanie

Nasze kluczowe aktywności: konferencja, staże, warsztaty SĄ ZAPLANOWANE NA OKRES WAKACJI i mamy nadzieję, że do tego czasu sytuacja w Europie się ustabilizuje, zostaną przywrócone zwykłe procedury dotyczące podróży i organizacji konferencji.

W tej chwili toczą się działania przygotowawcze, Partnerzy przystępują do Programu, w najbliższym czasie ogłoszone zostaną staże. 

Zarówno rejestracja do Programu (https://www.go4poland.pl/zarejestruj), jak i aplikacja na staże i warsztaty odbywa się w pełni online. 

Przypominamy również, że rejestracja jest warunkiem późniejszego ubiegania się o staż i uczestniczenia w pozostałych, zaplanowanych na lato aktywnościach w ramach Programu.