XII Congress of Polish Societies in the UK w Cambridge

Dzięki aktywności naszych Ambasadorów mieliśmy okazję zaprezentować Program Go4Poland podczas XII Congress of Polish Societies in the UK, konferencji zrzeszającej społeczności  polskich studentów w Wielkiej Brytanii. Nasza inicjatywa cieszyła się sporym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród studentów I i II roku. Rozmówcy pytali o tegoroczną ofertę stażową i entuzjastycznie reagowali na fakt, że do współpracy zostali zaproszeni Partnerzy z wielu branż. Dzięki temu w Programie mogą wziąć udział studenci różnorodnych kierunków. 

Ambasadorzy mieli okazję podzielić się swoimi doświadczeniami z odbytych w minionych edycjach staży, spotkali również innych uczestników programu. To pokazuje jak bardzo rozrasta się społeczność alumnów Go4Poland. Warto do nas dołączyć!