O nas

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektro-energetycznego
pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa
i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne
dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów.

Misja i Wizja

Misją PGE jest zapewnianie bezpieczeństwa i rozwoju poprzez niezawodność dostaw, doskonałość
techniczą, nowoczesne usługi i parnterskie relacje. Nadrzędny cel działalności Grupy PGE to wzrost 
jej wartości dla akcjonariuszy i kluczowa rola w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego dla kraju.
Zgodnie z długoterminową wizją rozwoju PGE ma stać się:

- Liderem wytwarzania, aktywnie wykorzystującym szanse rozwoju.
- Niezawodnym i aktywnym dostawcą mediów i usług,
- Najbardziej efektywną i elastyczną grupą energetyczną w Polsce,
- Liderem rozwoju nowych modeli biznesowych i segmentów działalności.

Utrzymanie pozycji lidera wytwarzania ma wiązać się z osiągnięciem po roku 2020 poziomu co najmniej 40%
udziału w rynku wytwarzania energii elektrycznej w kraju.

Dlaczego warto

Nasze Wartości 

Nasze działania realizujemy w duchu Partnerstwa, Rozwoju i Odpowiedzialności
 - wartości, na których opiera się nasz Kodeks Etyki. Budujemy zaufanie, rzetelnie
informując o naszej działalności. Stawiamy na rozwój kompetencji pracowników 
i wykorzystywanie szans biznesowych, a parnterskie relacje z kontrahentami stawiamy
na pierwszym miejscu.

Do przestrzegania Kodeksu zobowiązani są pracownicy wszystkich podmiotów wchodzących
w skład Grupy Kapitałowej PGE, w tym kadra kierownicza oraz wszystkie osoby pracujące na rzecz
naszej firmy.

Priorytetem jest dla nas przejrzystość relacji biznesowych, budowanie współpracy opartej 
​na partnerstwie, szacunku i zaufaniu.


Kogo szukamy


Kariera i rozwój

Grupa PGE jest miejscem dla ludzi z pasją i motywacja do pracy. Dużą wagę przywiązujemy do tego,
aby zapewnić naszym pracownikom bezpieczne warunki pracy, stabilne zatrudnienie przy jednoczesnym
stawianiu im ciekawych wyzwań zawodowych.

 

Grupa PGE jest miejscem dla ludzi z pasją i motywacja do pracy. Dużą wagę przywiązujemy do tego,
aby zapewnić naszym pracownikom bezpieczne warunki pracy, stabilne zatrudnienie przy jednoczesnym
stawianiu im ciekawych wyzwań zawodowych.

Wiemy jak ważne jest doskonalenie swoich umiejętności, dlatego stwarzamy naszym pracownikom
najlepsze możliwości rozwoju.

Jesteśmy w pierszej piątce największych pracodawców w Polsce.
Dajemy stabilne zatrudnienie ponad 48 tysiącom osób w ponad 200 lokalizachach w całej Polsce.

NASI AMBASADORZY

Adam Ostaszewski

Adam Ostaszewski
University of Warwick
Economics

 

Adelaide Di Maggio

Adelaide Di Maggio
University College London (UCL)
Philosophy and History of Art BA

 

Arkadiusz Więclewski

Arkadiusz Więclewski
Cardiff University
Integrated Engineering

 

Katarzyna Kościelecka

Katarzyna Kościelecka
University of Brighton
Biomedical Science BSc

 

Krzysztof Rentflejsz

Krzysztof Rentflejsz 

University of Warwick 
Philosophy, Politics and Economics 

 

Mateusz Galiński

Mateusz Galiński
University of Warwick
Mathematics, Operations Research, Statistics and Economics (MORSE)

 

Michał Ossowski

Michał Ossowski

University of Bristol
Economics

Michał Znojek

Michał Znojek
WU (Vienna University of Economics and Business) 
Business, Economics and Social Sciences

 

Wiktoria Fay

Wiktoria Fay
The Hague University of Applied Sciences 
International and European Law

 

Wojciech Zabrzeski

Wojciech Zabrzeski
Northumbria University
Business with Management 

 

Zuzanna Masianis

Zuzanna Masianis
Vienna University of Economics and Busniess
Economics and Social Sciences

ORGANIZACJE STUDENCKIE