O nas

BondSpot S.A. powstała w styczniu 1996 r. pod nazwą Centralna Tabela Ofert S.A. z inicjatywy ponad 20 największych polskich banków i domów maklerskich. W listopadzie 2000 r. do grona akcjonariuszy dołączyła Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Od maja 2009 r. spółka znajduje się w grupie kapitałowej GPW a z dniem 18 września 2009 r. zmieniła nazwę na BondSpot S.A. BondSpot S.A. jest  spółką z grupy kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i specjalizuje się w organizowaniu rynków instrumentów dłużnych. Działalność BondSpot S.A. koncentruje się w dwóch strategicznych obszarach:

  • prowadzenia Treasury BondSpot Poland, elektronicznego hurtowego rynku obrotu skarbowymi papierami wartościowymi stanowiącego integralną część systemu Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych w Polsce,
  • organizowania Regulowanego Rynku Pozagiełdowego i Alternatywnego Systemu Obrotu, działających w ramach prowadzonego wspólnie z GPW rynku Catalyst, na których notowane są instrumenty dłużne - obligacje korporacyjne, komunalne oraz listy zastawne, jak również obligacje skarbowe.

Dlaczego warto

BondSpot S.A. to grono utalentowanych i doświadczonych specjalistów, którzy dbają o rozwój Spółki, jak również własny. Nasz Zespół tworzy niewielka grupa pracowników, co dodatkowo ułatwia nam współpracę oraz bezpośredni kontakt ze sobą jak i przełożonymi.

BondSpot S.A. to grono utalentowanych i doświadczonych specjalistów, którzy dbają o rozwój Spółki, jak również własny. Nasz Zespół tworzy niewielka grupa pracowników, co dodatkowo ułatwia nam współpracę oraz bezpośredni kontakt ze sobą jak i przełożonymi. Pracownicy wymieniają się wiedzą, uczestniczą w warsztatach szkoleniowych i seminariach związanych z rynkiem kapitałowym i finansowym.  Używamy najnowszych technologii oraz staramy się rozwijać własne. Praca zespołowa, zaufanie, odpowiedzialność i ambicja są wartościami, które najlepiej charakteryzują sposób pracy w naszej Spółce. Dbamy o niepowtarzalną atmosferę m.in. poprzez udział w spotkaniach integracyjnych oraz wyjściach zespołowe.

Spółka uczestniczy w ramach Grupy Kapitałowej w projekcie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Działamy w poszanowaniu interesów otoczenia, w którym funkcjonujemy, w oparciu o dialog i współpracę z naszymi  kontrahentami. Kształtujemy kulturę organizacyjną opartą na zaangażowaniu, wartościach i efektywnej komunikacji wewnętrznej. Silny Zespół to sukces Spółki.


Kogo szukamy

Szukamy ludzi, którzy będą chcieli realizować naszą wizję i strategię Spółki. W zależności od stanowiska i charakteru pracy poszukujemy osób z różnym doświadczeniem, wykształceniem i osobowością. Mamy miejsce dla osób o różnych zainteresowaniach i profilach zawodowych.

Szukamy ludzi, którzy będą chcieli realizować naszą wizję i strategię Spółki. W zależności od stanowiska i charakteru pracy poszukujemy osób z różnym doświadczeniem, wykształceniem i osobowością. Mamy miejsce dla osób o różnych zainteresowaniach i profilach zawodowych. Od każdego pracownika oczekujemy pełnego zaangażowania i bardzo dobrej współpracy w zespołach, nieustannego poszukiwania udoskonaleń w swoim obszarze i poszanowania naszej etyki organizacyjnej. Osoby, które posiadają umiejętności i ambicje dotyczące kariery – mogą liczyć na wsparcie w rozwoju - również poprzez praktyczne sprawdzanie się w nowych obszarach zadań i wyzwań zawodowych.


Kariera i rozwój

Polityka personalna BondSpot S.A. opiera się na zaangażowaniu i kompetencjach pracowników, rozwijających się wraz z firmą. Spółka jest dynamicznym miejscem pracy, które skupia najlepszych profesjonalistów z wielu środowisk.

Polityka personalna BondSpot S.A. opiera się na zaangażowaniu i kompetencjach pracowników, rozwijających się wraz z firmą. Spółka jest dynamicznym miejscem pracy, które skupia najlepszych profesjonalistów z wielu środowisk. Sukces naszej organizacji zawdzięczamy naszym pracownikom. Jest on zależny od ich wiedzy, umiejętności i zaangażowania, dlatego zatrudniając do naszej organizacji kładziemy nacisk nie tylko na umiejętności techniczne i merytoryczne kandydatów, ale bardzo ważne są dla nas również: przedsiębiorczość, innowacyjność i ogólne zrozumienie potrzeb naszych klientów i całego naszego otoczenia rynkowego.

Naszym stażystom oferujemy:

Aktualne oferty

Staż w Dziale Strategii i Analiz BondSpot S.A.

1. poznanie specyfiki działania prowadzonych przez BondSpot S.A. rynków obrotu papierami wartościowymi; 2. staż na okres 1 miesiąca; 3. zdobycie doświadczenia w spółce z Grupy Kapitałowej GPW.

NASI AMBASADORZY

Adam Ostaszewski

Adam Ostaszewski
University of Warwick
Economics

 

Adelaide Di Maggio

Adelaide Di Maggio
University College London (UCL)
Philosophy and History of Art BA

 

Arkadiusz Więclewski

Arkadiusz Więclewski
Cardiff University
Integrated Engineering

 

Fryderyk Lachaise

Fryderyk Lachaise

College of Europe
Master in European Law

Helena Zagała

Helena Zagała

London School of Economics
Psychological and Behavioural Science

Jan Żybała

Jan Żybała

London School of Economics
Accounting and Finance

Krzysztof Rentflejsz

Krzysztof Rentflejsz 

University of Warwick 
Philosophy, Politics and Economics 

 

Mateusz Galiński

Mateusz Galiński
University of Warwick
Mathematics, Operations Research, Statistics and Economics (MORSE)

 

Michał Ossowski

Michał Ossowski

University of Bristol
Economics

Michał Znojek

Michał Znojek
WU (Vienna University of Economics and Business) 
Business, Economics and Social Sciences

 

Wiktoria Fay

Wiktoria Fay
The Hague University of Applied Sciences 
International and European Law

 

Wojciech Zabrzeski

Wojciech Zabrzeski
Northumbria University
Business with Management 

 

Zuzanna Masianis

Zuzanna Masianis
Vienna University of Economics and Busniess
Economics and Social Sciences

ORGANIZACJE STUDENCKIE