Staż w Centrum Partnerstwa Strategicznego

Długość trwania stażu: 2 miesiące, Lokalizacja: Warszawa, Termin nadsłynaia aplikacji: 2020-07-31 00:00:00+02,  płatny staż,  zdobycie umiejętności cennych na rynku pracy,  międzynarodowe środowisko pracy,  przyjazną atmosferę i wsparcie opiekuna,  nowoczesne biuro w centrum Warszawy.

Zobacz ofertę archiwalną

Staż w Departamencie Produktów i Standardów

Długość trwania stażu: 2 miesiące, Lokalizacja: Warszawa, Termin nadsłynaia aplikacji: 2020-07-31 00:00:00+02,  płatny staż, w ramach którego staniesz się częścią zespołu,  zdobycie cennych na rynku pracy umiejętności,  międzynarodowe środowisko pracy,  przyjazną atmosferę i wsparcie opiekuna,  nowoczesne biuro w ciekawej lokalizacji.

Zobacz ofertę archiwalną

Staż w Centrum Zarządzania Projektami

Długość trwania stażu: 2 miesiące, Lokalizacja: Warszawa, Termin nadsłynaia aplikacji: 2020-07-31 00:00:00+02,  płatny staż,  zdobycie umiejętności cennych na rynku pracy,  międzynarodowe środowisko pracy,  przyjazną atmosferę i wsparcie opiekuna,  nowoczesne biuro w centrum Warszawy.

Zobacz ofertę archiwalną

Staż w Centrum Inwestycji

Długość trwania stażu: 2 miesiące, Lokalizacja: Warszawa, Termin nadsłynaia aplikacji: 2020-07-31 00:00:00+02,  płatny staż,  zdobycie umiejętności cennych na rynku pracy,  międzynarodowe środowisko pracy,  przyjazną atmosferę i wsparcie opiekuna,  nowoczesne biuro w centrum Warszawy.

Zobacz ofertę archiwalną

Staż w Centrum Eksportu

Długość trwania stażu: 2 miesiące, Lokalizacja: Warszawa, Termin nadsłynaia aplikacji: 2020-07-31 00:00:00+02,  płatny staż,  zdobycie umiejętności cennych na rynku pracy,  międzynarodowe środowisko pracy,  przyjazną atmosferę i wsparcie opiekuna,  nowoczesne biuro w centrum Warszawy.

Zobacz ofertę archiwalną

Staż w Centrum Eksportu

Długość trwania stażu: 2 miesiące, Lokalizacja: Warszawa, Termin nadsłynaia aplikacji: 2020-07-31 00:00:00+02,  płatny staż,  zdobycie umiejętności cennych na rynku pracy,  międzynarodowe środowisko pracy,  przyjazną atmosferę i wsparcie opiekuna,  nowoczesne biuro w centrum Warszawy.

Zobacz ofertę archiwalną

Staż w Dziale Strategii i Analiz BondSpot S.A.

Długość trwania stażu: 1 miesiąc, Lokalizacja: Warszawa, Termin nadsłynaia aplikacji: 2020-07-03 00:00:00+02, 1. poznanie specyfiki działania prowadzonych przez BondSpot S.A. rynków obrotu papierami wartościowymi; 2. staż na okres 1 miesiąca; 3. zdobycie doświadczenia w spółce z Grupy Kapitałowej GPW.

Zobacz ofertę archiwalną

Staż w Instytucie Adama Mickiewicza w Warszawie

Długość trwania stażu: 2 miesiące, Lokalizacja: Warszawa, Termin nadsłynaia aplikacji: 2020-07-06 00:00:00+02, Dwa miesiące płatnego stażu w okresie letnim w rozwijających się programach Instytutu Adama Mickiewicza - Digital Cultures (1 miesiąc) i Polska Music (1 miesiąc). Poznanie instytucji od środka, pracę w kreatywnych zespołach organizujących wydarzenia kulturalnie i współpracujących z wieloma zagranicznymi partnerami.

Zobacz ofertę archiwalną

Staż w Zespole Utrzymania Usług Hurtowni Danych

Długość trwania stażu: 3 miesiące, Lokalizacja: Warszawa, Termin nadsłynaia aplikacji: 2020-06-21 23:55:00+02, • 3-miesięczny płatny staż – od 1 lipca 2020 • Nabycie kompetencji w narzędziach SAS Institute oraz Oracle Exadata • Doświadczenie pracy w zespole zarządzania usługami IT zgodnie z praktykami ITIL • Doświadczenie pracy w metodykach Agile i DevOps oraz współpracy z zespołami wytwórczymi działającymi w Scrum • Rozwój kompetenc...

Zobacz ofertę archiwalną

Staż w Kontrolingu Grupy PZU

Długość trwania stażu: 3 miesiące, Lokalizacja: Warszawa, Termin nadsłynaia aplikacji: 2020-06-21 23:55:00+02, • 3-miesięczny płatny staż – od 1 lipca 2020 • Doświadczenie zawodowe w jednej z największych instytucji finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej • Praktyczna wiedza i umiejętności w wybranym obszarze • Nabycie kompetencji w narzędziach analizy i prezentacji danych (SAS Enterprise Guide, SAS Visual Analytics, Power BI) • Doświadc...

Zobacz ofertę archiwalną
Oferty aktualne