NASI MENTORZY Z POPRZEDNICH EDYCJI PROGRAMU

Patrycja Klarecka

 

Członek Zarządu ds. Sprzedaży Detalicznej PKN ORLEN.

 

Odpowiada m.in. za sprzedaż i rozwój sieci detalicznej. Ponadto nadzoruje działalność marketingową, innowacyjną oraz obszar IT.

 

 

 

Zobacz więcej


Piotr Müller

 

sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
rzecznik rządu

Do 4 czerwca 2019 roku pełnił funkcje sekratarza od 7 stycznia 2019 roku, a od 15 stycznia 2018 roku podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pełnił także funkcje członka Stałego Komitetu oraz Komitetu Społecznego Rady Ministrów.

 

Zobacz więcej


Piotr Woliński 

 

Prezes Zarządu BondSpot S.A.
 

 

W Zarządzie spółki BondSpot S.A. zasiada od 2013 roku, kiedy to objął funkcję Wiceprezesa a z samym rynkiem finansowym jest nieprzerwanie związany od 1996 roku.

 


 

Zobacz więcej


Janusz Władyczak 

 

Prezes Zarządu KUKE S.A.

Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w krajowych i zagranicznych instytucjach finansowych.

 

 

Zobacz więcej


Wioletta Kandziak

 

Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr w PKN ORLEN S.A.

Od ponad 5 lat związana z branżą HR. Odpowiedzialna za strategię HR w Grupie Kapitałowej ORLEN oraz dialog społeczny ze związkami zawodowymi.

 

Zobacz więcej


Tomasz Trzósło

 

Dyrektor Zarządzający JLL w Polsce      i Europie Środkowo - Wschodniej

Funkcję  Dyrektora Zarządzającego JLL na Europę Środkowo-Wschodnią Tomasz Trzósło pełni od 2018 roku. Nadzoruje działania biur JLL w Warszawie, Pradze, Bukareszcie, Budapeszcie i Bratysławie.

Zobacz więcej


Dr Zofia Sawicka

 

Zastępca Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

W 2016 roku w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego pracowała nad koncepcją utworzenia i funkcjonowania NAWA. 

 

Zobacz więcej


Dr Wojciech Nagel

Przewodniczący Rady Fundacji GPW


Z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. związany od 2013r. W latach 2013-2016, wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego GPW, w okresie 2014-2016 Compliance Officer, następnie do VII 2018 prezes Rady Giełdy. Ekspert w Zespole projektowym ds. PPK przy MR (2016-2018).
 

Zobacz więcej


Dr Grzegorz Kądzielawski

 

Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

 

 

Odpowiedzialny za innowacje oraz obszar badawczo - rozwojowy.
 

 

 

 

Zobacz więcej


Dr Małgorzata Stokrocka

 

Dyrektor Pionu Badań i Rozwoju, Rozwoju Biznesu i Kontroli Jakości 
- Polfa Tarchomin S.A.

 

Pełni to stanowisko od 2018 roku, gdzie odpowiada za działalność całej spółki w zakresie wdrożenia,  badań i rozwoju leków generycznych.

 

 

Zobacz więcej


Dr n. med. Radosław Sierpiński

p.o. Prezesa Agencji Badań Medycznych

 

Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ekspert w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Członek Rad Społecznych Mazowieckiego NFZ oraz Śląskiego Centrum Chorób Serca.

 

Zobacz więcej


Aleksandra Ścibich-Kopiec

Dyrektor Handlowy, Krakchemia S.A.

gdzie odpowiedzialna jest za: zarządzanie strategiczne firmą, zarządzanie operacyjne sprzedażą, zakupem i rozwojem firmy, a co za tym idzie zarządzanie kluczowym kapitałem – zespołem ludzi.
 

 

Zobacz więcej


Tomasz Nikodem

 

Manager ds. Projektów, Towarowa Giełda Energii

Związany jest z TGE od 2012 roku, gdzie  początkowo w strukturach Biura Rejestrów zajmował się obsługą systemów wsparcia opartych o certyfikaty rejestrowane oraz obracane na TGE.
 


 

Zobacz więcej


Aleksandra Kosycarz
University College London (UCL)
Bioprocessing Of New Medicines

 aleksandra.kosycarz@go4poland.pl

 

Anna Szymańska

 

Wiceprezes zarządu DGA S.A.


Założycielka i Prezes Fundacji „Wspieramy Wielkich Jutra”, Prezes Stowarzyszenia Doradców Restrukturyzacyjnych, Mediatorów i Likwidatorów, a także licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.

 


 

Zobacz więcej


Izabela Olszewska 

Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A.
w Warszawie 

Członek Zespołu Doradczego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, a od października 2015 r. 
także członek Rady Nadzorczej spółki Bondspot.

 

 

Zobacz więcej


Kacper Nosarzewski

Partner w firmie badawczej 4CF

 

Autor metodologii i facylitator projektów foresightowych dla Ministerstw Obrony Narodowej Polski, Holandii. ekspert NATO.

 

 

 

 

Zobacz więcej


Michał Bryszewski

Head of Busienss Solutions
JLL

Ekspert do spraw nieruchomości z ponad 15 letnim doświadczeniem, w różnych obszarach:
doradztwo, finanse. Koncentruje się na opracowywaniu i wdrażaniu nowych innowacyjnych rozwiązań . Doświadczony manager, mentor, trener i prawdziwy gracz zespołowy.

 

 

Zobacz więcej


Michał Stępniewski

Wiceprezes Zarządu KDPW S.A

 

Funkcję członka Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. pełni nieprzerwanie od 2009 roku, w tym od 2017 r. jako Wiceprezes Zarządu.  Od 2011 r. Członek Zarządu wydzielonej ze struktur KDPW S.A. izby rozliczeniowej KDPW_CCP S.A., od 2017 r. w randze Wiceprezesa.

 

 

 

Zobacz więcej


Mikołaj Różycki

 

Zastępca Prezesa PARP

 

W latach 2016-2018 pełnił funkcję prezesa w Fundacji Centrum Innowacji FIRE - z grupy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

 

 

Zobacz więcej